بازتاب اندیشه

بازتاب اندیشه

بازتاب اندیشه 1384 شماره 70

مقالات

۱۰.

جنبش زنان جنبشی مستقل اما مرتبط

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۰
آقاى علیجانى معتقد است که، جنبش زنان اگر چه بخشى از جنبش عام و دموکراتیک است، لکن به لحاظ عملى هویتى مستقل و موازى با آن دارد. اما مرتبط و همراه با جنبش ملى و عام دموکراسى‏خواهى است، نویسنده ضمن تشریح این مطلب، مذهب، روحانیت، فقه، اسلام و تشیع را به دو قسم تاریخى و متن تقسیم کرده و معتقد است قسم اول به سرآمد تاریخى رسیده و نواندیشان مذهبى باید به تعیین نسبت با مذهب متن پرداخته و جنبش عام دموکراتیک و جنبش خاص زنان را یارى رسانند
۱۱.

زنان، صلح و امنیت

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵۲
خانم کولایى در این مقاله، بر اهمیت صلح و امنیت براى زنان تأکید و به برخى آسیب‏هاى زنان در جنگ‏ها اشاره است. وى معتقد است، باید براى پیش‏گیرى از آسیب‏هاى زنان، تدابیر بین‏المللى بیشترى اندیشیده شود. ایشان جنگ را بیشتر به مردان و صلح را متناسب با زنان دانسته و آسیب‏هاى زنان را، در جنگ‏ها بیشتر از مردان برآورد کرده است.
۱۵.

فمینیسم و زن سالاری

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۸
نویسنده، جنبش زنان را از مهم‏ترین پایه‏هاى پیشرفت و حرکت به سوى دموکراسى و آزادى‏خواهى دانسته و به بررسى موانع پیش روى زنان، اشاره نموده‏اند. وى برداشت‏هاى اصول‏گرایانه اسلامى را، مهم‏ترین مانع دانسته و به موانع دیگر، از قبیل حس برترى‏خواهى برخى زنان، منع حضور مردان در استیفاى حقوق زنان به وسیله برخى فمینیست‏ها و بالأخره نگرش آمارى به حضور زنان، در جامعه، توسط برخى فعالان امور زنان، اشاره کرده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۲