بازتاب اندیشه

بازتاب اندیشه

بازتاب اندیشه 1384 شماره 67

مقالات

۱.

اسلام و دموکراسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸۰
جان اسپوزیتو و جان وال در این مقاله به تبیین نسبت اسلام و دموکراسى مى‏پردازند، نویسندگان نخست به سه نظریه مخالفت، سازگارى و شمول اسلام بر دموکراسى در میان مسلمانان اشاره مى‏کنند، سپس خاطر نشان مى‏سازند که مفاهیم بنیادى دینى در همه سنت‏هاى دینى بستر مناسب براى توجیه تئوریک هر سه نظریه واقع مى‏شود. مقاله بیشتر به تلفیق دموکراسى و اسلام مى‏پردازد و براى آن مفاهیم بنیادى دینى «اصل توحید»، «اصل شورا» و «خلافت» ذکر مى‏کند و در پایان اسلام را سازگار با دموکراسى بلکه واجد آن توصیف مى‏کند.
۹.

بنگر که را به قتل که دلشاد می کنی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۲