بازتاب اندیشه

بازتاب اندیشه

بازتاب اندیشه 1384 شماره 66

مقالات

۴.

تحجر یا تجدد

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۰
نویسنده تلاش دارد، تا چالش فرهنگ‏ها و تمدن‏ها را در دو سطح داخلی و بین‏المللی به تحلیل بکشد. وی معتقد است که، در درون جامعه ما، زمینه‏های رواج تحجر و خرافه پرستی رو به افزایش است و همین امر باعث افزایش تنش ما با دیگر دولت‏ها می‏شود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۲