بازتاب اندیشه

بازتاب اندیشه

بازتاب اندیشه 1382 شماره 42

مقالات

۱.

دیپلماسی فرهنگی در عصر جهانی شدن

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۱
کلیات لایحه الحاق ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در جلسه اول مردادماه سال 1382 مجلس شورای اسلامی مطرح و سپس مورد تصویب قرار گرفت. در این جلسه علاوه بر مخبر کمیسیون فرهنگی که ادله موافقت کمیسیون با تصویب لایحه را بیان کرد، نمایندگان موافق و مخالف نیز سخنانی مطرح کردند.
۲.

سکولاریسم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳۵
این مقاله ضمن ارائه تعاریفی از مفهوم سکولاریسم، به نقد و بررسی تلقی‏های موجود در بین متفکران عرب و مسلمان نسبت به این واژه می‏پردازد و معتقد است که معمولاً این‏گونه مفاهیم از متن تجربی غربی جدا شده و بدون توجه به رابطه این مفهوم با سایر مقولات نظری و نتایج عملی آن در فرهنگ غرب مورد بحث قرار می‏گیرد.
۳.

اسلام و دموکراسی

مصاحبه شونده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳۴
دکتر سروش در این گفت‏وگو، ضمن تأکید بر مواضع گذشته خود، وجود تعارض میان مباحث «قبض و بسط» و بحث‏های «بسط تجربه‏بندی»، «تجدید تجربه اعتزال»، «ذاتی و عرضی در دین» و... را انکار می‏کند. به نظر ایشان راه حل مشکلات امروز جامعه ما یافتن راهی است میان سنت و مدرنیسم و این امر جز از طریق پروژه روشن‏فکری دینی امکان‏پذیر نیست. وی اکثر روشن‏فکران سکولار را به تفکر صرفا ترجمه‏ای، نشناختن سنت و... متهم می‏سازد.
۴.

دیپلماسی فرهنگی در عصر جهانی شدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱۰
به نظر آقای سجادپور فرهنگ ابزار دیپلماسی است. امروز با استفاده از ابزار ارتباطات عرصه‏های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، جهانی می‏شوند و ما باید بحث جهانی‏شدن را وارد حوزه‏های فرهنگی کنیم.
۵.

موافقان و مخالفان الحاق

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶
کلیات لایحه الحاق ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در جلسه اول مردادماه سال 1382 مجلس شورای اسلامی مطرح و سپس مورد تصویب قرار گرفت. در این جلسه علاوه بر مخبر کمیسیون فرهنگی که ادله موافقت کمیسیون با تصویب لایحه را بیان کرد، نمایندگان موافق و مخالف نیز سخنانی مطرح کردند.
۶.

این رسم حمایت نیست!

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۹
هر چند اصل بر تساوی حقوق بشر است، اما بعضی اقشار همچون زنان و کودکان، نیازمند حمایت‏های بیشتر هستند. مواردی همچون پرداخت نفقه، محاسبه مهریه به نرخ روز، اجرت‏المثل، کارهای زن در خانه و امثال آنها حمایت از زن نیست، بلکه در این حمایت‏ها هم نگرش مردسالارانه حاکم است.
۷.

عقلانیت وحی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۳
عقلانیت وحی که قرآن بیان می‏کند، عقلانیت مستقلی است که مبنای آن ربّ است. عقل و وحی را نمی‏توان دو چیز دانست. بحث خداشناسی که محور عقلانیت وحی است چهار وجه دارد: عدم امکان شک در خدا، عدم امکان اثبات وجود خدا، عدم امکان انکار خدا و نیز عدم امکان تعریف خدا.
۱۰.

کار ویژه های اخلاقی دولت

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۷
به نظر آقای زهیری دولت مدرن با اخلاق خداحافظی کرده است. مدرنیته خود جای دین را گرفته و حفظ قدرت، بدون توجه به انگیزه‏های اخلاقی مورد نظر است. تجربه دولت دینی ایران می‏تواند نمونه آرمانی از دولت اخلاقی در دنیای امروز باشد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۲