بازتاب اندیشه

بازتاب اندیشه

بازتاب اندیشه 1381 شماره 36

مقالات

۱.

نوگرایی دینی و مدرنیته

مصاحبه شونده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۱
در این گفت‏وگو به ایستار روشن‏فکران دهه‏های 40، 50 و 70 ایران در برابر مدرنیته پرداخته شده است. بیشترین مباحث حول محور افکار شریعتی است و اینکه آیا می‏توان او را مدرن به حساب آورد یا خیر. در نهایت اختلاف نظر میان شرکت کنندگان بر سر این مسئله باقی مانده است.
۲.

نقد اخلاقی قدرت

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲۱
موضوع سخن، نقد اخلاقی قدرت است که تنها به نقد نظام توتالیتر پرداخته است. در این نوشتار، به رابطه فضایل و حاصل آنها، عدالت، با اختیار و تشکیل هرم قدرت اشاره شده و رابطه‏ای معکوس میان اختیار و تجمیع قوا دیده شده است. از نظر نویسنده محترم، نظام توتالیتر فضیلت‏پرور نیست و در نتیجه مورد نقد اخلاقی واقع می‏شود.
۴.

دولت اسلامی و تولید فکر دینی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۲
در این مقاله نویسنده با اشاره به مؤلفه‏های معرفت‏شناسانه و هستی‏شناسانه نظام فکری در گذشته، چنین نتیجه گرفته است که به نظر پیشینیان، دانش دینی تولید و توجیه‏کننده قدرت بوده است؛ درحالی‏که به نظر نویسنده با دست برداشتن از آن مبانی سنتی، می‏توان گفت: این قدرت است که هر دانشی، از جمله دانش دینی را سامان می‏بخشد.
۵.

دین و جهانی شدن

مصاحبه شونده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۷۳
به بهانه ترجمه کتاب دین، جهانی شدن و جهان سوم گردآوری جف هینس با مترجم آن گفت‏وگویی انجام شده است که خلاصه آن تقدیم می‏گردد. وی معتقد است که تنها رویکردی که توانسته است پدیده جهانی شدن را به زیبایی تبیین نماید، پست‏مدرنیسم است. اگرچه جهانی شدن محلی را برای حضور ادیان در گستره جهانی باز کرده است اما با توجه به نگاه پست‏مدرنیستی، این محل پتانسیل و توانایی لازم برای سیطره‏طلبی یک ایدئولوژی واحد بر سایر ایدئولوژی‏ها را ندارد.
۶.

دین و فلسفه در محاق گفت و گو

مصاحبه شونده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۰
به نظر آقای مصلح بحث «گفت‏وگو» از مهم‏ترین مسائل فکری ـ فلسفی نیمه دوم قرن بیستم است و متفکران بزرگ به آن توجه کرده‏اند. در این مصاحبه مفهوم «گفت‏وگوی تمدن‏ها» و نیز جایگاه ایران و جهان اسلام مورد بحث قرار گرفته است. به نظر آقای مصلح نبود وفاق در میان نخبگان جامعه ایرانی، همواره موجب فرصت‏سوزی و عدم تعادل جامعه شده است.
۸.

جامعه مدنی از اندیشه تا رفتار

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۹
مفهوم «جامعه مدنی» با آنچه امروز در جامعه ما وجود دارد، فاصله‏ای بنیادی دارد. برای اجرای اصلاحات باید با برنامه‏ریزی‏های بلندمدت به تغییر زیرساخت‏های معرفتی و روان‏شناختی جامعه پرداخت. در این میان، وظیفه اساسی دولت، اجرای برنامه‏های کلان آموزشی و تربیتی، اقتصادی و قانونی در جهت تغییر زیرساخت‏ها و دیگر پای‏بندی به رفتار مدنی است که برای لایه‏های میانی و پائینی قدرت و توده‏های مردم نقش الگویی خواهد داشت.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۲