بازتاب اندیشه

بازتاب اندیشه

بازتاب اندیشه 1381 شماره 35

مقالات

۱.

راه دشوار مردم سالاری

مصاحبه شونده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۸
به نظر آقاى شبسترى طرح مسئله رابطه ایمان و سیاست باید بدین‏شکل باشد که ما انسان‏ها که سیاست هم مى‏ورزیم، چگونه مى‏توانیم ایمان بیاوریم و عمل صالح انجام دهیم، نه بر عکس، که حالت عکس آن به مسیحیت برمى‏گردد. بر این اساس، در تغییر به نظام مردم‏سالارى، بدعتى وجود ندارد و چیزى به نام مردم‏سالارى دینى وجود ندارد.
۲.

مشکلات دین داری در دنیای جدید

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷۲
در این مقاله به چهار مشکل اساسى دین‏دارى در دوران جدید اشاره شده و نویسنده در پایان هر بخش به اختصار راه حل‏هاى مورد نظر خود را ارائه کرده است.
۴.

فرهنگ سیاسی در انقلاب ایران

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۹
آقاى سحابى در این مقاله به تعریف مقوله «فرهنگ» و «فرهنگ سیاسى» پرداخته است و مشکلاتى را که در فرهنگ سیاسى ایران وجود دارد، برشمرده است. به نظر ایشان، بیگانگى ملت و نهاد دولت، فقدان وحدت فرد یا جمع، فقدان شفافیت، کلى گویى، برون‏نگرى و استبدادگرایى از جمله مشکلات فرهنگ سیاسى جامعه ماست.
۶.

فرهنگ و دموکراسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۷
این مقاله با عنوان فرعى «آیا این دست پخت سیاسى فلاسفه غرب با روح ملى ایران هماهنگى دارد؟» به چاپ رسیده است. نویسنده معتقد است که جامعه براى رسیدن به دموکراسى باید از دوره دیکتاتورى ملى (در پرتو مکتب ولونتاریسم) عبور کند. ازاین‏رو، منبع نظم اجتماعى در ایران کنونى، نه پارلمان است و نه قانون، بلکه سنتى است که در اراده روحانیت متبلور است که بهترین گواه آن شوراى نگهبان است.
۷.

اخلاق و فرهنگ در آمریکا؛ بنیان های متزلزل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۱
فرانسیس فوکویاما متولد سال 1952 در شهر شیکاگو و داراى دکترا در رشته علوم سیاسى از دانشگاه هاروارد است. وى ضمن تدریس سیاست عمومى و اقتصاد سیاسى بین‏المللى در دانشگاه‏هاى مختلف این کشور، عضو عادى بخش تخصصى در امور خاورمیانه وزارت امور خارجه و معاون امور نظامى سیاسى اروپا در این وزارتخانه است.
۸.

در فرنگستان از پست مدرن خبری نیست

مصاحبه شونده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۱
به نظر آقاى نراقى پست‏مدرنیسم تعریف واحدى ندارد و آنهایى که آن را مطرح مى‏کنند، نمى‏دانند پست‏مدرن چیست. روشن‏فکران نباید از جناح خاصى حمایت کنند. جهانى شدن نیز فرایندى حتمى است، اما باید براى تأثیرگذارى بر روند آن تلاش کرد. گفت‏وگوى تمدن‏ها نیز طرحى عالى است که به جهان تذکر داد باید به سنت‏ها توجه کرد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۲