بازتاب اندیشه

بازتاب اندیشه

بازتاب اندیشه 1381 شماره 25

مقالات

۱.

نگاه ویژه: تحولات تاریخی دین تا عصر حاضر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷۶
نویسنده، نخست، به نقل از هیلر، دین‏شناس آلمانى، تعریفى مختصر از دین ارائه مى‏کند. سپس، نظر یک دین شناس دیگر را، که به پنج گونه دین و دین‏دارى در طول تاریخ اشاره دارد، شرح مى‏دهد.
۲.

اسلام، مدرنیته و روشن فکران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۰
مدرنیته یک مفهوم عام است؛ مى‏توانیم اسلام را نیز یک دین مدرن و معتزله را به عنوان نخستین جنبش مدرنیست معرفى کنیم. آنچه امروزه تحت عنوان «بنیادگرایى» مطرح مى‏شود، چیزى فراتر از جنبش ارتجاعى علیه فساد اقتصادى، سیاسى و اجتماعى در جوامع مسلمان نیست. پیام اسلام، در جهان کنونى، هنگامى فهم مى‏شود که نماد بیرونى قرآن، متناسب با ارزش‏هاى معاصر، جلوه جدیدى به خود بگیرد.
۴.

رویه های نوین از مواجهه سنت و تجدد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۴
نویسنده، سنت را به معناى دین و تمدن دینى گرفته و به بررسى تضادهاى تجدد با سنت پرداخته است. وى جمودگرایى و التقاط را دو وجه افراط و تفریط، در برخورد با مسئله سنت و تجدد، مى‏داند و این مسئله را از دیدگاه شهید مطهرى پى مى‏گیرد.
۵.

مقالات: ضرورت های نوین در بازسازی اندیشه دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۹
نویسنده، در این مقاله، ضمن برشمردن مثال‏هایى که حکایت از تحول در دنیاى امروز دارد، ضرورت هماهنگ کردن اندیشه دینى با این تحولات را یادآور مى‏شود.
۶.

پارادایم «پیچیدگی» روشی نوین در جامعه شناسی امروز

مصاحبه شونده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۲
تخصصى شدن علوم و تفکیک ابعاد طبیعى و انسانى سبب شده است که علوم انسانى تکه تکه و مثله شوند. شناخت درست و مناسب، شناختى است که در بافت ارائه مى‏شود. جهان، بدون اسطوره، نمى‏تواند برقرار بماند، ولى از این جهت مذاهب زمینى از مذاهب ملکوتى بسیار ضعیف‏ترند. اسطوره پیش‏رفت و الهه عقل، که در عصر جدید مطرح شد، اکنون شکست خورده است. من شخصاً هوادار مذهبى بدون خداى وحى‏شده و حتى بدون خدا هستم. من عمیقاً فکر مى‏کنم که غرب درها را به روى خود بسته است.
۷.

آسیب شناسی تفکر در جوامع عربی

مصاحبه شونده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۷
اسلام براى تشکیل دولت نیامده است و دولت اسلامى از لوازم تمدنىِ اسلام، در بستر تاریخ، است. اسلام‏گرایان حق دارند براى تحقق دولت مورد نظر خود مبارزه کنند و، به این معنا، دولتى که پس از موفقیت آنها ایجاد مى‏شود، دولتى اسلامى است. آنچه مى‏تواند بین اسلام‏گرایان و سایر احزاب و گروه‏هاى سیاسى، در مبارزه علیه استبداد و بوروکراسى حاکم بر دنیاى عرب، ائتلاف ایجاد کند، پذیرش دموکراسى و پرداختن هزینه‏هاى آن است.
۸.

بنیادگرایی و مدرنیته اصول گرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۰
بنیادگرایى و مدرنیته‏اى که در جامعه آمریکا نهادینه شده است، هردو، با گرایشى ارزش‏مدار و تمامیت‏گرا، بقاى خویش را مرهون وجود «دشمن» مى‏بینند و، در وجود یکدیگر، دشمن مطلق و مطلوب یکدیگر را مى‏یابند. اقتدار و نفوذ بنیادگرایى، پدیده‏اى گذراست و در آمریکا نیز نظام ارزشى مسلط، با چالش‏هاى جدى، مواجه است. با این همه، هیچ کدام از این دو تحول، امکان تلاقى دو طرز برخورد یکسره متفاوت با مدرنیته را کاهش نمى‏دهد.
۹.

اگر دانش ژنتیک کنترل نشود، انسان طبیعی به پایان خود می رسد

مصاحبه شونده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۴
فوکویاما در این گفت‏وگو از کتاب جدید خود بحث مى‏کند که در آن، تا حدودى، از نظریه قبلى خود درباره «پایان تاریخ» عدول کرده است. اگر دانش ژنتیک کنترل نشود، بشریت در شکل کنونى خود به پایان خواهد رسید و با ظهور انسان نو معلوم نیست که آینده تاریخ چه سرنوشتى خواهد داشت.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۲