بازتاب اندیشه

بازتاب اندیشه

بازتاب اندیشه 1380 شماره 24

مقالات

۱.

نگاه ویژه: گفتاری در باب سکولاریسم (عصر ما، ش 248، 250 - 253)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۶
آنچه در زیر مى‏خوانید، خلاصه‏اى از سلسله مقالات عصر ما درباره سکولاریسم است که ظاهراً با تعطیلى نشریه، ناتمام مانده است. مطالب یادشده بیشتر به توصیف و تبیین دیدگاه‏ها و رویکردهاى موجود در جهان غرب و دنیاى عرب و بررسى نقاط ضعف و ابهام یا ابعاد ناپیداى مسأله مى‏پردازد و مواضع نهایى نویسنده و نشریه را به طور مشخص بازنمى‏نماید. در این مقالات نشان داده شده است که سکولاریسم در مفهوم حداقلى، که از آن به «جدایى دین از سیاست» تعبیر مى‏شود، به مراحل نخستین پیدایش سکولاریسم در غرب اختصاص داشته و پس از استقرار دولت مدرن، سکولاریسم و سکولاریزاسیون همه ابعاد حیات انسانى را در بر گرفته است.
۲.

استراتژی های سیاسی در ایران امروز

مصاحبه شونده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴۱
استراتژى‏هاى موجود را مى‏توان در نحوه موضع‏گیرى جریان‏هاى سیاسى در برابر «حاکمیت دوگانه غیر کارکردى» مشخص و دسته‏بندى کرد. بر این اساس، شش استراتژى قابل شناسایى است که نویسنده، خود طرفدار استراتژى اصلاحات مشروطه‏خواهانه است.
۳.

وضعیت تفکر در ایران معاصر

مصاحبه شونده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶۶
در این گفت‏وگو آقاى ملکیان به سه عامل مؤثر در وضع اندیشگى ما اشاره مى‏کند: نخست، عدم میل به تغییر جهان؛ دوم، زیر سؤال رفتن مشروعیت حکومت‏ها و توسل آنها به عالمان دینى؛ سوم، سرخوردگى حاصل از شکست در برابر مغول و تیمور. ایشان گرته‏بردارى از فرهنگ غرب را امرى ممدوح مى‏داند و آن را راهى کم هزینه به حساب مى‏آورد.
۴.

نقد قانون اساسی جرم نیست؛ نقض قانون اساسی جرم است

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۵
آقاى محقق داماد در این گفت‏وگو اجتهاد حضرت امام در باب حکومت را مورد بررسى قرار مى‏دهد و معتقد است که دیدگاه امام در باب نقش حکومت مى‏تواند نظام اسلامى را از بسیارى مشکلات رهایى بخشد.
۶.

نظارت خبرگان

مصاحبه شونده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۳
در این گفت‏وگو دکتر گرجى به ماهیت عمل خبرگان رهبرى مى‏پردازد. وى عمل خبرگان را از باب کارشناسى و کشف مى‏داند و در عین حال، اعتبار اجتهاد و کارشناسى دینى را در خصوص اعضاى مجلس خبرگان محل ایراد مى‏داند.
۷.

همدلی و روابط بین فرهنگی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۸
این مقاله ضمن اشاره به بحران موجود بر سر راه انسان اجتماعى معاصر، به راه حل «همدلى اجتماعى» مى‏پردازد و چهار اصل را که براى رسیدن به همدلى مورد نیاز است، برمى‏شمارد
۸.

باورمان به خداست

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۵
نویسنده با رد انگاره‏اى که آمریکا را جامعه‏اى فاسد، غیر دینى و بى‏بند و بار معرفى مى‏کند، به توصیف وضعیت دینى جامعه آمریکا به عنوان دینى‏ترین جامعه غربى مى‏پردازد و میان گرایش‏هاى روزافزون دینى در آمریکا با مقوله سکولاریسم که در این کشور پذیرفته شده است، رابطه‏اى معنادار مى‏بیند.
۹.

آینده ایران، راهکارهای اصلاح طلبان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۲
آینده سیاسى ایران به عواملى همچون راهکارهاى به‏کار گرفته شده توسط جریان‏هاى سیاسى، چگونگى بروز خواسته‏هاى اجتماعى و جهت‏گیرى نیروهاى بین‏المللى بستگى دارد. با این وصف، نویسنده براى آینده ایران سه وضعیت احتمالى اصلى را پیش‏بینى مى‏کند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۲