بازتاب اندیشه

بازتاب اندیشه

بازتاب اندیشه 1380 شماره 22

مقالات

۱.

معنویت و عقلانیت، نیاز امروز ما

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳۷
نویسنده پس از تعریف «معنویت» به «تدین متعقلانه» یا «فهم عقلانى از دین»، دوازده مؤلفه یا ویژگى را براى تدین متعقلانه برمى‏شمارد و به توضیح هر کدام مى‏پردازد.
۲.

روشنفکری دینی، یک برنامه پیشرو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۷
مقاله حاضر، به ارائه یک برنامه جامع و شفاف براى آینده جنبش روشنفکرى دینى در ایران نظر دارد. نویسنده ضمن تبیین مفاهیم پایه همچون دین، ایمان و معرفت دینى، برنامه روشنفکرى را بر سه محور «عصرى کردن دین»، «نوسازى درون‏زاى جامعه» و «دینى کردن عصر» تفسیر مى‏کند. در پایان مقاله، به مسائل و چالش‏هاى فراروى روشنفکرى دینى اشاره شده است.
۳.

نگاهی به پلورالیسم دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۷
در این گفت‏وگو، نظرى کوتاه به ریشه‏هاى پیدایش نظریه پلورالیسم دینى شده و به پاره‏اى علل پیدایش این اندیشه در میان اندیشمندان مسلمان نیز اشاره‏اى شده است. همچنین با اشاره به پاره‏اى دیدگاه‏هاى درون‏دینى، ادله‏اى بر نفى پلورالیسم ذکر شده است.
۴.

دموکراسی متدینان یا مردم سالاری دینی؟

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۴
نویسنده، ضمن نقد مقاله مردم‏سالارى دینى از محسن کدیور، دیدگاه خود را در باب مشروعیت حکومت دینى ارائه مى‏کند و نظریه مشروعیت دوگانه را پیشنهاد مى‏دهد.
۵.

مبانی معرفتی دموکراسی و شاخص های مردم سالاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱۷
نویسنده به ده مبنا و شاخص براى دموکراسى و مردم‏سالارى اشاره مى‏کند.
۶.

ایمان مسیحی، سر رشته تفکرات جدید

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۴
مقاله حاضر به معرفى کوتاهى از تاریخ بلند ایمان در تفکر مسیحى اختصاص دارد. نویسنده ضمن بیان ماهیت ایمان در متون اولیه مسیحیت و تحول معنایى آن در دوره‏هاى بعد، نشان داده است که این مفهوم از ایمان، تأثیرى ژرف در مکاتب و اندیشه‏هاى جدید غرب داشته است.
۷.

سنت قانون اساسی در ایران

مصاحبه شونده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۳
به نظر آقاى فراستخواه، سنت قانون اساسى در ایران سابقه‏اى 150 ساله دارد و کسانى که آن را مطرح کرده‏اند، به مبانى نظرى آن هم توجه کرده‏اند و در عین حال شریعت را نیز پاس داشته‏اند. نباید میان سنت و تجدد، دوگانگى و تضاد دید. مدرنیته، تجربه خلاقى است که در متن سنت صورت مى‏گیرد و از سنت‏ها مى‏توان براى قانون‏گذارى استفاده کرد.
۸.

وقتی رادیکال ها سخنگوی جناح ها شوند، عقلا به حاشیه رانده می شوند

مصاحبه شونده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۱
امیر محبیان در این مصاحبه، ضمن پذیرش اصل اصلاحات و ایراد انتقاداتى به جریان اصلاح‏طلب، بر بومى کردن اصلاحات و تعامل عقلاى دو جناح تأکید مى‏ورزد.
۹.

اسلام، جغرافیای سیاسی در حال تغییر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۹
نویسنده در پى یافتن پاسخى براى این پرسش است که «مذهب، چگونه در این برهه تاریخى و در این زمینه به‏خصوص، به موضوع مورد بررسى در ذهن بسیارى از مردم تبدیل شده است؟». شکسته شدن انحصارهاى روشنفکرى، آموزش همگانى و ارتباطات جمعى و به‏خصوص تعدد رسانه‏ها و عرضه گسترده عقاید، از جمله عواملى هستند که از نظر نویسنده مقاله در ایجاد تحول مورد بحث مؤثر بوده‏اند.
۱۰.

برنامه ریزی و سازمان یافتگی راهی به سوی دموکراسی

مصاحبه شونده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۸
مراد ثقفى در این گفت‏وگو جریان جنبش اصلاحات در ایران را مورد بررسى و انتقاد قرار مى‏دهد. او معتقد است این جنبش فاقد برنامه و سیاست کافى است.
۱۱.

شهروند و نهادهای جامعه مدنی

مصاحبه شونده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷۲
در این مقاله، نویسنده مى‏کوشد تا به بررسى ماهیت روابط شهروندان و دولت‏مردان و چگونگى تعامل بین حکومت‏کنندگان و حکومت‏شوندگان در حکومت‏هاى استبدادى و دموکراتیک بپردازد تا با مقایسه این دو نوع حکومت، آفت‏هاى حکومت استبدادى را بنمایاند.
۱۲.

مراتب فقهی مخاطبان سینما

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۰
آیا مى‏توان در صحنه‏هایى از فیلم براى نشان دادن واقعیت به مخاطب، روابطى را که شرعاً حرام است نشان داد؟ نویسنده معتقد است که مى‏توان با عقد شرعى بین بازیگران و یا با استناد به قاعده ضرورت یا نفى سبیل این عمل را شرعاً مجاز دانست. وانگهى، تأثیر هنر بر اخلاق مخاطبان چندان قطعى نیست که بتوان بدین‏وسیله به حذف صحنه‏هاى یادشده پرداخت.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۲