اطلاعات سیاسی اقتصادی

اطلاعات سیاسی اقتصادی

اطلاعات سیاسی اقتصادی 1387 شماره 254

مقالات

۹.

افق زمانی کوتاه در ذهن روسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۶ تعداد دانلود : ۲۶۸
آنچه در زیر می آید، نوشتاری است به خامه یک جامعه شناس روسی از دانشگاه میشیگان، که در آن به ریشه ها و پیامدهای خوشبینی و بدبینی مردمان در روسیه و چشم انداز آنان از آینده، در دوران رژیم کمونیستی و پس از آن تا سال 2005 پرداخته شده است. از آنجا که تاکنون، به دلایل گوناگون، نوشته هایی از این دست کمتر در ایران
۱۰.

بازنمایی خودی - دیگری در گزارشهای تاریخی روزگار قاجار

۱۱.

ماجرای سوء قصد به جان ناصرالدین شاه به روایت روزنامه وقایع اتفاقیه

۱۳.

فساد اندازه دولت و درجه باز بودن اقتصاد : تحلیلی نظری و تجربی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹۴ تعداد دانلود : ۱۰۶۹
فساد اقتصادی از پدیده های ناهنجار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. بررسی عوامل اثرگذار بر پدیده فساد و همچنین آثار فسادبر کارکرد اقتصاد کلان از موضوعات مورد توجه در دهه های اخیر به شمار می آید. در این نوشتار، نخست به ریشه های فساد و بررسیهای انجام شده درباره پیوند فساد با شاخصهای اقتصادی می پردازیم.
۱۴.

کشاورزی ایران در بستر جهانی شدن : چالشها و فرصت ها

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۱ تعداد دانلود : ۵۵۲
امروزه یکی از مسایل مهم، جهانی شدن و پیامدهای آن بر بخشهای گوناگون اقتصادی است. این پدیده، در مقیاس بین المللی و ملی، چالشها و فرصتهایی برای بخشهای گوناگون اقتصادی پدید آورده است که برای کشورهای توسعه یافته و در راه توسعه یکسان نیست...
۱۵.

آزاد سازی بازرگانی در بخش کشاورزی و اثر آن بر رفاه اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۰ تعداد دانلود : ۳۵۴
در این مقاله نشان داده می شود که از میان رفتن محدودیتهای موجود بر سر راه صدور کالاهای کشاورزی کشورهای رو به توسعه، منافع بالقوه چشمگیری برای این کشورها پدید می آورد. در زمینه افزایش بهای جهانی مواد خوراکی و آثار آن بر امنیت خوراکی کشورهای وارد کننده باید گفت که این پدیده با توجه به جابه جایی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۵۹