اطلاعات سیاسی اقتصادی

اطلاعات سیاسی اقتصادی

اطلاعات سیاسی اقتصادی 1385 شماره 226

مقالات

۳.

گستره تمدنی ایران خاوری در آستانه جدایی سیاسی ایران و افغانستان

۹.

مواضع اتحادیه اروپا و آمریکا در پرونده هسته‌ای ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸۹ تعداد دانلود : ۱۲۷۳
مهمترین چالش چند سال گذشته کشورمان ، گفتمان پرونده هسته ای است و اصلی ترین قدرتی که در پی مدیریت این بحران است اتحادیه اروپا است . اروپا که پس از هجوم یکجانبه آمریکا به عراق نفوذ گذشته خود در منطقه خاورمیانه را بیش از پیش از دست داده است در تلاش است تا با حل دیپلماتیک بحران هسته ای ایران افزون بر نگهداری یک شریک با ثبات و با نفوذ در منطقه ، به اثبات نقش و توانایی خود در مدیریت و حل و فصل صلح آمیز بحرانهای بین المللی بپردازد . اما رفتار مایوس کننده اتحادیه اروپا در برابر بحران هسته ای ایران ، به روشنی گویای آن بوده که با وجود تلاشهای بسیاری که برای تقویت توان مدیریت بحران شده است ،
۱۲.

دگرگونی ژئوپولتیک خاورمیانه و امنیت خلیج فارس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۳ تعداد دانلود : ۸۰۴
پس از 11 سپتامبر 2001 ، آمریکا طرح خاورمیانه بزرگ را به عنوان استراتژی درازمدت خود در منطقه برگزیده است . این طرح ناظر به اهداف امنیتی آمریکا در حوزه های سیاسی ، اقتصادی فرهنگی ، اجتماعی و نظامی است . بی گمان یکی از اصلی ترین اهداف اجرایی این طرح ، پشتیبانی از اسرائیل و تامین امنیت آن از جمله امنیت اقتصادی این رژیم است . اما اسرائیل به عنوان دولتی که دشواریهای بسیار فراروی خود می‌بیند ، تنها با پیوندهای اقتصادی با ایالات متحده نمی تواند سیستم اقتصادی پویایی داشته باشد و نیازمند روابط اقتصادی با دیگر کشورها از جمله همسایگان است .
۱۳.

قضاوت تاریخ و تشکیل دولت صهیونیستی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۹ تعداد دانلود : ۳۶۵
مظالم هیتلر نسبت به یهودیان در آلمان کشورهای زیر سلطه نیروهای هیتلری در پایان جنگ جهانی دوم مظلومیت مضاعفی برای یهودیان ایجاد کرد که با استفاده از آن می‌توانستند در هر نقطه از جهان از حقوق و امتیازات برابر با همه ملت ها برخوردار شوند و تبعیضات و ستم های گذشته را جبران کنند ولی صهیونیست‌ها بدست عوامل خود در فلسطین دست به چنان اعمال وحشیانه ای زدند که خاطره آزار و مظلومیت های گذشته بتدریج از خاطره ها محو شد و حکومت غاصب صهیونیستی در فلسطین که در خون و آتش زاده شد برای
۱۷.

تقاضا و چالشهای امنیت انرژی در آسیا

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۵ تعداد دانلود : ۴۷۰
آسیا در حدود 69 درصد از کل ذخایر نفت خام جهان و در حدود 49 دصد از کل ذخایر اثبات شده گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد . تقاضای انرژی در این منطقه طی سالهای 1973 تا 2003 بیش از 230 درصد رشد داشته ، اما متوسط رشد تقاضای انرژی جهان در این مدت 75 درصد بوده است . مصرف انرژی اولیه جهان از 1/9 میلیارد تن معادل نفت در سال 2000 به 6/13 میلیارد تن معادل نفت در سال 2020 می رسد که 50 درصد از این افزایش مربوط به آسیا می شود
۱۹.

سرمایه انسانی ، توانمندی انسانی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲۴ تعداد دانلود : ۸۵۱
این نوشتار به روند تکاملی جایگاه انسان در نظریه های توسعه می پردازد ، از هنگامی که نیروی انسانی تنها بعنوان یک عامل در حلقه عوامل تولیدجای گرفت تا دهه کنونی که انسان محوری در جایگاه یک تئوری توسعه نشسته است . در دیدگاههای پیشین عامل سرمایه فیزیکی نقش اصلی و محوری داشته و نیروی انسانی نقشی فرودست بازی می کرده است و حتی گاهی عرضه نیروی کار نامحدود فرض می‌شده است . ...
۲۱.

سرمایه اجتماعی ، جامعه مدنی و دموکراسی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۴ تعداد دانلود : ۵۵۰
سرمایه اجتماعی در چند دهه اخیر به عنوان یکی از مهمترین مباحث در میان اندیشمندان شاخه های مختلف علوم اجتماعی و انسانی مطرح شده است . سنجش تاثیرات سرمایه اجتماعی بر جنبه‌های مختلف زندگی ، از بهداشت و سلامت تا حاکمیت و جامعه مدنی ، موضوعاتی هستند که دلمشغولی بسیاری را ایجاد نموده اند . این نوشتار با واکاوی و بهره گیری از تئوریها و مدلهای مطرح شده در رابطه با سرمایه اجتماعی و موضوعات مختلف ، درصدد برآمد تا به ارائه مدلی نو به برقراری پیوند میان سرمایه اجتماعی و دموکراسی دست یازد ...
۲۲.

بررسی کسری بودجه و فرایند تورمی در ایران با کاربرد رویکرد VAR

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۱ تعداد دانلود : ۵۵۶
در چند دهه گذشته رشد فزاینده هزینه های دولتی ، بروز کسری بودجه در پاره ای از کشورهای در حال توسعه نیز بی ثباتی قیمتها را در پی داشته است . هر چند همواره نمی توان میان کسری بودجه و تورم یک پیوند قطعی در نظر گرفت ، اما تصدی گری گسترده دولت در اقتصاد ایران و بروز کسری بودجه دائم از یک سو و جهش متغیرهای پولی در سایه مستقل نبودن بانک مرکزی از سوی دیگر ، امکان بررسی آثار متقابل طیف گسترده ای از متغیرهای مالی ، پولی و ارزی زیر کنترل دولت و روند قیمتها را فراهم آورده است ...

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۵۹