بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی دوره جدید مهر و آبان 1387 شماره 31

مقالات

۱.

بررسی تاثیر نیروهای رقابتی بازار بر استراتژی های بست هبندی کالا با استفاده از مدل رقابتی پورتر

۲.

بررسی اندازه گیری رضایت مشتری از خدمات بانکداری الکترونیک با استفاده از مدل اصلاح شده کانو

۴.

رتبه بندی صنایع فعال استان خراسان شمالی به روش عملکردی

۵.

بررسی عملکرد صادرات غیرنفتی و عوامل تعیین کننده آن

۶.

چالش های منطقه گرایی پس از شش دهه همکاری تجاری چندجانبه

۷.

قانون ماهوی حاکم در داوری های تجاری بین المللی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۶