بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی دوره جدید مهر و آبان 1384 شماره 14

مقالات

۲.

تدوین برنامه راهبردی در اداره مالیات بر ارزش افزوده

۳.

نقش حسابداری در اجرای موفقیت آمیز مالیات بر ارزش افزوده : تجربه کشورهای مختلف جهان

۴.

بررسی مقایسه ای آثار درآمدی و تورمی لایحه مالیاتی بر ارزش افزوده و مالیات بر کالا و خدمات موضوع قانون تجمیع عوارض

۵.

تاثیر فن آوری اطالعات بر صنعت بانکداری

۶.

بررسی بازار جهانی و داخلی سیمان: دفتر مطالعات اقتصادی ، معاونت برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی وزارت بازرگانی

۷.

ارزیابی عملکرد طرح جامع سیمان در ساماندهی صنعت سیمان

۸.

چالش های صنعت بیمه در فرایند تجارت الکترونیک

۹.

استفاده از تکنیک داده کاوی برای پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری ایران

۱۱.

عملکرد بازرگانی ایران در تجارت با کشورهای عضو اکو ( 82-1377 )

۱۲.

نقش الگوریم ژنتیک در آموزش و کاهش پیچیدگی شبکه عصبی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳