بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی دوره جدیدبهمن و اسفند 1382 شماره 4

مقالات

۱.

اقتصاد و بازرگانی ایران (قسمت دوم)

۲.

تجارت محصولات کشاورزی: مقولات و دستور کار سازمان جهانی تجارت

۳.

بحثی درباره دریای خزر و دورنماهای آن

۴.

اقتصاد و مدیریت بازرگانی: تجارت خدمات راهنمایی برای صادرکنندگان کوچک و متوسط (قسمت سوم)

۵.

طراحی بسته بندی کالاهای صادراتی (قسمت سوم)

۶.

بازار گوشت مرغ و راهکارهای تنظیم موثر آن

۸.

اطلاع رسانی: حکمرانی خوب: مروری بر پایان نامه دکترای اقتصاد

۹.

اقتصاد و مدیریت بازرگانی: تجارت خدمات راهنمایی برای صادرکنندگان کوچک و متوسط (قسمت سوم)

۱۱.

اقتصاد و بازرگانی جهان: درآمدی بر موافقتنامه عمومی تجارت خدمات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۶