بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی 1381 شماره 180

مقالات

۲.

فرصت برای جذب سرمایه گذاری خارجی مناسب است

۴.

بنیه رقابت شماری از کالاهای غیر نفتی در بازارهای صادراتی تقویت شده است

۶.

معرفی نهادهای بین المللی اقتصادی - بازرگانی: سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد

۷.

آشنایی با ادبیات بازرگانی: بازاریابی صادراتی (قسمت 44)

۱۰.

تلاش مضاعف برای جهش در صادرات غیر نفتی الزامی است

۱۱.

برای تشویق صادرات غیر نفتی، اصلاح سیاست های کلان و جذب آن در بنگاه های خرد ضروری است

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۶