بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی 1380 شماره 172

مقالات

۱.

اجرای استانداردهای شناخته شده بین المللی می تواند به بهبود سیاست گزاری اقتصادی کمک کند

۲.

تولید و تجارت ماهی های خاویاری افزایش می یابد

۶.

سیاست های بازرگانی خارجی بیشتر به نفع صادرات غیر نفتی است

۸.

نظریه جدید مخالفان و موافقان «علایم تجاری»

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳