بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی 1380 شماره 166

مقالات

۲.

ارتقا، کارآیی تجاری، راهی برای تقویت بنیه رقابت در عرصه بین المللی است

۵.

ارزش بازار جهانی کاشی، سرامیک و چینی آلات بهداشتی 5/3 تا 4 میلیارد دلار است

۱۳.

با افزایش هزینه های تولید در بخش صنعت نمی توان در بازارهای جهانی رقابت کرد

۱۴.

معرفی نهادهای بین المللی اقتصادی - بازرگانی: آشنایی با اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه آن)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳