بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی 1380 شماره 164

مقالات

۱.

15 میلیارد دلار میوه و تره بار در بازار جهانی مبادله می شود

۵.

صادرات میوه و تره بار امکان سرمایه گذاری برای نوین سازی تولید آنها را فراهم می سازد

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳