بررسی های حسابداری و حسابرسی (حسابداری و حسابرسی سابق)

بررسی های حسابداری و حسابرسی (حسابداری و حسابرسی سابق)

بررسی های حسابداری و حسابرسی 1378 شماره 29

مقالات

۱.

بررسی میزان استفاده از تکنیک های پیشرفته مدیریت مالی در شرکت های تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

کلید واژه ها: بودجه بندیتجزیه و تحلیل نسبت هامدیریت دارایی های جاریمدیریت بدهی های جاریتعیین ساختار سرمایهتعیین سیاست های تقسیم سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۶
مدیران مالی با مسایل سرمایه گذاری وجوه در دارایی ها، کسب بهترین ترکیب تأمین مالی و تقسیم سود به منظور افزایش ارزش کلی مؤسسه روبرو هستند. در صورت استفاده درست از تکنیک های پیشرفته مدیریت مالی، مدیران با اطمینان بیشتری قادر خواهند بود تصمیمات صحیحی را اتخاذ نمایند. این تحقیق به بررسی میزان استفاده از تکنیک های پیشرفته مدیریت مالی در شرکت های تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران می پردازد. نتایج حاصله از این تحقیق نشان داد که در شرکت های تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از تکنیک های تجزیه و تحلیل نسبت ها، بودجه بندی عملیاتی، بودجه بندی نقدی، بودجه بندی سرمایه ای، تجزیه و تحلیل نقطه سربسر استفاده می شود. لیکن در شرکت های مذکور تکنیک های مدیریت دارایی های جاری، مدیریت بدهی های جاری، تعیین ساختار سرمایه، تعیین سیاست های تعیین سود و ارزیابی قیمت سهام بکار گرفته نمی شوند. تحقیق حاضر همچنین اهمیت هر یک از تکنیک های پیشرفته مدیریت مالی را از دیدگاه مسوولان شرکت های تابعه سازمان گسترش مشخص نموده و تاثیر فقدان سیستم اطلاعاتی موثر و پایین بودن سطح دانش و تجربه پرسنل مالی شرکت های مزبور را بر محدودیت در استفاده از تکنیک های پیشرفته مدیریت مالی بیان می دارد.
۲.

به سوی آینده ای برای زیرساخت حسابداری کشورهای در حال توسعه

نویسنده:

کلید واژه ها: زیرساخت حسابداریحسابدری ملیحسابداری کشورهای در حال توسعهDevelopingCountriesAccounting PracticeAccounting Education

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۷
سالهاست که حسابداری در کشورهای در حال توسعه ضعیف ارزیابی می گردد و نیازمند اقدامات اصلاحی می باشد. توجهات زیادی نسبت به اینکه سازماندهی چنین اقدامات اصلاحی چگونه باید باشد، مبذول نگردیده است. ادبیات حسابداری راهکارهایی در رابطه با افزایش تعداد حسابداران در این کشورها را تشریح نموده است. اما اصلاح زیرساخت حسابداری در یک کشور فراتر از افزایش نیروی کار حسابداری به تنهایی می باشد. اصلاح زیرساخت حسابداری به اصلاح کیفیت: اطلاعات حسابداری، سطح تکنولوژی حسابداری، تقاضا برای اطلاعات حسابداری و آموزش حسابداران بستگی دارد.
۳.

آینده حسابداری مدیریت

نویسنده:

کلید واژه ها: حسابداری مدیریتموضوعات رفتاری در حسابداریActivityBasedBehavioral AccountingTimeHumanJustCostingRelationsManagement Accountingحسابداری بر مبنای فعالیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۰ تعداد دانلود : ۵۰۶
مروری بر سیر تکاملی حسابداری مدیریت گویای این «واقعیت» است که علی رغم تغییرات تکنولوژی و تحولات اقتصادی دهه گذشته، این شاخه از دانش حسابداری اگر چه فراز و نشیب هایی را پشت سر گذاشته است، لیکن روش های مورد استفاده در آن از پیشرفت های چشمگیری برخوردار نبوده است. آیا در دهه جدید قرن 21 نیز حسابداری مدیریت کماکان بدون دگرگونی و تحول قابل ذکری باقی خواهد ماند؟ یا اینکه در دهه جدید که در آغاز آن هستیم حسابداری مدیریت خود را با شرایط جدید تکنولوژیکی و محیطی منطبق و سازگار خواهد نمود؟ حسابداری مدیریت به کجا می رود و چه عواملی با تحول آن مرتبط می باشند؟ پاسخ به پرسش های فوق انگیزه و هدف این مقاله است. بررسی مستندات تاریخی، نتایج پژوه های محققان بنام این رشته و همچنین تحقیقات انجمن های حرفه ای حاکی از این است که با توجه به نیازهای متعدد و متنوع در مدیریت منابع، در سطوح خرد و کلان، حسابداری مدیریت ناگزیر به رشد و توسعه لازم می باشد تا بتواند جوابگو باشد. به منظور پاسخگویی به نیازهای موجود، حسابداری مدیریت می یابد به موضوعات عوامل انسانی و رفتاری و نقش این عوامل در مدیریت بیش از پیش توجه کند. دیگر پیش شرط جوابگویی به نیازهای موجود، ارتقاء صلاحیت حرفه ای و اخلاقی حسابداران مدیریتی است. امید بر این است که با لحاظ کردن تغییر و تحولات تکنولوژیکی و اقتصادی، پژوهش های حسابداری مدیریت با تآکید بر محور نقش عوامل انسانی و رفتاری و همچنین توجه به ارتقاء کمی و کیفی نیروهای متخصص، حسابداری مدیریت بتواند جایگاه واقعی خود را در شکل دهی به آینده احراز نماید.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۹