پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه سابق)

پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه سابق)

صنعت بیمه زمستان 1384 شماره 80

مقالات

۱.

مدیریت کیفیت جامع در صنعت بیمه ایران بر مبنای مدل سروکوال

نویسنده:

کلید واژه ها: کیفیت مدیریت کیفیت جامع سروکوال الگوی شکاف خدمات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۵ تعداد دانلود : ۶۲۱
رویکرد مدیریت کیفیت جامع در شرکتهای بیمه بسیار مهم است ، چراکه محور اصلی این رویکرد توجه به نیازهای مشتری است . اجرای این رویکرد در هر سازمان مستلزم یک مدل خاص است و این مقاله با بررسی صنعیت بیمه کشور و چگونگی به کار گرفتن TQM در آن ، درصدد طراحی یک الگوی مطلوب مدیریت کیفیت جامع در این صنعت است . در این مقاله کلیه مدیران ، کارمندان و بیمه گذاران (مشتریان) سه شرکت بیمه الف ، ب و ج به عنوان جامعه آماری تحقیق در نظر گرفته شدند . روش تحقیق به صورت پیمایشی و با استفاده از توزیع پرسش‌نامه بوده است ...
۲.

نقش بیمه محصولات کشاورزی در توسعه بخش کشاورزی : موانع و راهکارها

نویسنده:

کلید واژه ها: بخش کشاورزی بیمه محصولات کشاورزی بازار بیمه خسارتهای فاجعه آمیز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۳۵ تعداد دانلود : ۲۴۹۹
کشاورزان در جریان فعالیتهای کشاورزی خود با خطرهای مهمی مواجه‌اند و برای اجتناب از خسارت‌های ناشی از این خطرها به کمک‌های دولت یا سایر روشهای جبران خسارت نیاز دارند . بازار بیمه می‌تواند راه حل مناسبی برای تثبیت محصولات کشاورزی درآمد کشاورزان باشد . مسئله اساسی در بیمه محصولات کشاورزی خطرهایی است که باید پوشش داده شوند . در این مقاله ریسک‌های بیمه پذیر در بخش کشاورزی ، امکان دسترس کشاورزان به پوشش‌های کامل بیمه‌ای و مسئله توانایی مالی آنها برای خرید بیمه‌نامه مناسب ، نقش دولتها در شکل گیری ساختار بیمه کشاورزی و نیز موضوع مهم دسترس به پوشش‌های بیمه اتکایی برای حوادث فاجعه آمیز بررسی شده است ...
۴.

بررسی عوامل مؤثر بر خرید بیمه نامه عمر ( مطالعه موردی شهر تهران )

نویسنده:

کلید واژه ها: رفاه نیاز بیمه نامه عمر عوامل مؤثر بر خرید بیمه نامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۱ تعداد دانلود : ۷۳۳
مطابق با نظریه تقاضا که برگرفته از نظریه مطلوبیت است ،‌ میزان تقاضای بیمه‌نامه عمر از یک سو به قیمت بیمه‌نامه عمر بستگی دارد و از سوی دیگر تحت تاثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی از جمله سلیقه قرار دارد . در این مقاله ابتدا با توجه به نیاز ضروری ایجاد رفاه و امنیت خاطر برای افراد جامعه ، خرید بیمه‌نامه عمر را با توجه به فواید این بیمه نامه بررسی می‌کنیم . عوامل مؤثر بر خرید بیمه‌نامه عمر به دو گروه اقتصادی ، و اجتماعی و فرهنگی تقسیم می‌شوند . در قسمت پایانی مقاله ، با توجه به نتایج حاصل از پرسش‌نامه در حجم 400 نمونه و روش مطالعه اسنادی از داده‌های آماری پنج سال ...
۵.

نیازسنجی آموزشی کارکنان مشاغل فنی ، مالی و اداری شرکت بیمه ایران ( استان تهران )

کلید واژه ها: بیمه نیاز آموزشی نیاز سنجی آموزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۴۰۵
این مقاله درباره نیازسنجی آموزش کارکنان شرکت بیمه ایران در مشاغل فنی ، مالی و اداری است . ابتدا از طریق مصاحبه با مدیران ستادهای فنی اتومبیل ، آتش سوزی ، باربری ، اشخاص ، مسئولیت و مهندسی و مدیران مجتمع‌ها و روسای شعب این شرکت اطلاعاتی در خصوص نیازهای آموزشی کارکنان به تفکیک عناوین شغلی ، پست سازمانی و سابقه خدمت کسب شد . سپس با مشورت مدیر و کارشناسان مرکز آموزش شرکت بیمه ایران و چند استاد مجرب پرسش‌نامه‌ای در زمینه تعیین نیازهای آموزشی به تفکیک نیازهای آموزشی تخصصی و عمومی به منظور دست‌یابی به این هدفها تهیه کردیم : ...
۶.

مقایسه ای بین نرخ بهره و بازدهی بیمه های عمر در صنعت بیمه ایران

کلید واژه ها: نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری نرخ بهره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۳ تعداد دانلود : ۴۲۴
بانکها و شرکتهای بیمه از مهمترین نهادهای بازار مالی کشورها در امر تشکیل سرمایه به شمار می‌روند و حتی در بازارهای بورس برخی کشورهای غربی نقش شرکتهای بیمه مهمتر از بانکهاست . در کشور ما سهم شرکتهای بیمه در تامین منابع مالی بسیار کم و غیر آشکار است و نقش موثری در توسعه بازار مالی ندارند . موضوع این تحقیق مقایسه‌ای بین نرخ بازده بیمه‌های عمر و نرخ بهره در صنعت بیمه ایران است که در چند فرضیه مطرح شده است : 1. فرضیه اصلی عبارت از اثبات رابطه بین نرخ بهره بانکی و بازده بیمه‌های عمر است ...

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۲۲