پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه سابق)

پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه سابق)

صنعت بیمه زمستان 1381 شماره 68

مقالات

۱.

فرصت ها و چالش های رو در روی بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان در صنعت بیمه کشور

نویسنده:

کلید واژه ها: تقصیر مسئولیت برائت خطای شغلی بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۵ تعداد دانلود : ۴۹۰
این مقاله نشان می دهد که در طی دوره 800-1378 به طور متوسط فقط حدود 23 درصد از پزشکان بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان را اخذ کرده اند. عوامل فرهنگی، عدم بازاریابی و بازارشناختی مناسب، مشکلات مربوط به تصفیه خسارت در این رشته، اخذ گواهی برائت از مسئولیت توسط پزشک از بیمار، اصلاح نشدن قوانین نظام پزشکی و قوانین و مقررات مدنی، فقدان اطلاع درست پزشکان از شرایط عمومی این رشته،....
۲.

بیمه های مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان ناشی از عملیات ساختمانی: ابهامات و ارائه راهکارها

نویسنده:

کلید واژه ها: کارفرما بیمه مسئولیت کارفرما آیین نامه 519 ایران عناصر باربر عوامل موثر بر بیمه مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۷ تعداد دانلود : ۴۸۱
وقوع حوادث در محیط های کاری معضلات بسیاری برای کارکنان، کارفرمایان و خانواده های آنان ایجاد می کند شرکت های بیمه با بررسی علمی و فنی ریسک و امکان مدل سازی واقعی و یا نزدیک به واقعیت ریسک حوادث محیط های کار و ارائه بیمه نامه های مسئولیت مناسب در این راستا،....
۳.

بررسی قوانین کار و تامین اجتماعی و تاثیر آن بر صنعت بیمه با تاکید بر مسئولیت مدنی کارفرمایان در برابر کارکنان

نویسنده:

کلید واژه ها: قانون کار حوادث ناشی از کار بیمه مسئولیت کارفرمایان در برابر کارکنان قوانین تامین اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۷ تعداد دانلود : ۷۵۴
موادی از قانون کار و تامین اجتماعی مسئولیت هایی بدنی برعهده کارفرمایان گذاشته است که باید کارکنان را در مقابل حوادث و خطرهای ناشی از کار پوشش بیمه ای دهند.....
۴.

نقش بیمه های مسئولیت در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور

کلید واژه ها: بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان بیمه مسئولیت عمومی بیمه مسئولیت حرفه ای بیمه مسئولیت قراردادی بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کالا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۳ تعداد دانلود : ۱۱۳۷
این مقاله با بررسی سیر تکاملی مبانی نظری مسئولیت مدنی از دیدگاه علمی فقهی، روند پیدایش و شکل گیری این بیمه ها را بررسی و در ادامه عملکرد آماری بیمه های مسئولیت مدنی در دهه گذشته را مطالعه می کند
۵.

بررسی و نقش کارایی و ضمانت های اجرایی قوانین و مقررات در توسعه بیمه های مسئولیت در ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: بیمه مسئولیت مدنی اطلاعات نامتقارن بیمه مسئولیت قانونی و کیفری مخاطرات اخلاقی نتخاب نامساعد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۷ تعداد دانلود : ۳۷۶
این مقاله بیان می دارد که وجود افراد با انگیزه، مطلع، با نفوذ و قوی از جهات اجرایی و علمی که دغدغه توسعه مسئولیت را داشته باشند و از سوی دیگر وجود شرایط مناسب اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از شروط اساسی توسعه و توسعه یافتگی مقوله مسئولیت و بیمه آن است.....
۶.

آشنایی با ظرفیت های بالقوه در بازار بیمه های مسئولیت در ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۱ تعداد دانلود : ۳۰۴
بیمه های مسئولیت یکی از سه رشته اصلی بیمه در کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه است و مهم ترین نقش را در انضباط اجتماعی جوامع و به کارگرفتن ساز و کار بیمه در حل و فصل دعاوی مطروحه بین اشخاص ایفا می کند....

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۲۲