نقد و نظر

نقد و نظر

نقد و نظر 1385 شماره 41 و 42

مقالات

۱۱.

تأثیر دیدگاه هاى کلامى بر اصول فقه

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰۵
گرچه رابطه کلام و اصول فقه, گسترده و پُرسابقه است و متکلمان از تأثیرگذاران بر دانش اصول به شمار مى آیند و در مقابل دانش وران علم اصول نیز از دیدگاه هاى کلامى بسیار بهره برده اند, اما این تأثیرگذارى و بهره گیرى کمتر به صورت جدّى, بررسى شده است. در مقاله حاضر, تلاش شده است تا این تأثیرگذارى در سه محور (موضوع علم اصول, قلمرو علم اصول و ادله و منابع علم اصول) به صورت گذرا و در یک محور (مسائل علم اصول) به صورت گزینشى, بررسى شود

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۶