دین و ارتباطات

دین و ارتباطات

فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق 1381 شماره 15

مقالات

۲.

واسطه های فیزیکی - واسطه های الکترونیکی؛ ضرورتهای و چالشها

کلید واژه ها: توزیعشبکه اطلاعاتی ملیواسطه های الکترونیکی توزیعواسطه های فیزیکی توزیع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۴
یکی از عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی سنتی، توزیع است. وظیفه این عنصر، انتقال کالا یا خدمت از تولید کننده به مشتری نهایی است. طیفی از واسطه ها مثل عمد ه فروشها، خرده فروشها، دلالها، نمایندگان تولید، عاملان فروش، شرکتهای حمل و نقل، انبار های مستقل، بانکها، شرکتهای تبلیغاتی و امروزه شبکه بزرگ و وسیع جهانی اینترنت عملیات انتقال را انجام می دهند.
۳.

تاثیر سلطه جهانی غرب بر جریان جهانگردی در کشورهای اسلامی, با تاکید بر مورد ایران

کلید واژه ها: جهانگردیرسانه های جمعیسلطه جهانیرسانه های تودهاستعمار نوین کشورهای اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۹
در دوران سلطه تمدنی که آن را به نام تمدن غرب می شناسیم، ارتباطات و رسانه ها نقش و کارکرد بسیار مهمی در تثبیت این سلطه جهانی دارند. آنچه در این میان شایان توجه است، استفاده از توان باور نکردنی رسانه های توده خلق تصاویر دستکاری شده از تمدن غربی و همچنین از ویژگی های تمدن ها و فرهنگ های متقابل آن است. با نگاهی دقیق تر به تاریخ شکل گیری این سلطه در می یابیم که تمدن غربی در راه تحکیم خویش، همزمان با به کارگیری رسانه های جمعی از دیگر فرایندهای ارتباطی نیز بهره جسته است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸