دین و ارتباطات

دین و ارتباطات

فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق 1379 شماره 11 و 12

مقالات

۱۱.

اقتصاد اسلامی، پیشینه تاریخی و چشم انداز آینده

۱۹.

تاثیر مبانی معرفت شناسانه اومانیستی در اقتصاد و درآمدی بر تاثیر معرفت شناسی دینی در علم اقتصاد

نویسنده:

کلید واژه ها: ایرانتحقیق و توسعهاقتصاد کشاورزیبررسی اقتصادیزراعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۰ تعداد دانلود : ۶۲۰

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸