توسعه سازمانی پلیس (توسعه انسانی پلیس)

توسعه سازمانی پلیس (توسعه انسانی پلیس)

دوماهنامه توسعه انسانی پلیس 1386 شماره 6

مقالات

۳.

چالش ها و چشم انداز های کنترل مؤثر مرز ها (نگاهی راهبردی به آینده امنیت مرزها در ایران)

نویسنده:

کلید واژه ها: امنیت کنترل امنیت ملی مرز تهدید جرایم مرزی وضعیت امن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۰ تعداد دانلود : ۴۹۰
۴.

امنیت ترافیکی، ترافیک، چشم انداز، تصادفات، ارکان ترافیک، چالش های ترافیک

۵.

امنیت ترافیکی، ترافیک، چشم انداز، تصادفات، ارکان ترافیک، چالش های ترافیک

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲