آموزه

آموزه

فصلنامه آموزه 1382 شماره 18

مقالات

۴.

مشارکت در مدیریت و فرآیند آموزش «از نظریه تا عمل» / بخش دوم

۱۱.

بررسی میزان اطلاعات تخصصی دبیران علوم انسانی دوره ی متوسطه ی نظری استان اصفهان در زمینه طرح و تهیه ی سوال های امتحانی و مهارت های ارزشیابی

۱۲.

تعیین و شناخت سهم عوامل موثر در راه یابی دانش آموزان منطقه نایین به مراکز آموزش عالی از 1370 تا 1375

۱۳.

بررسی مقایسه ای وضعیت فیزیکی مدارس شهر اصفهان با استانداردهای نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۹ تعداد دانلود : ۹۰۲
۱۵.

معرفی کتاب فرزند نیرومند و متکی به نفس:مراقبت ویژه در سنین بحرانی (5-15)