مدیریت

مدیریت

مدیریت 1387 شماره 137 و 138

مقالات

۲.

مقایسه صنعت گردشگری در ایران و ترکیه

کلید واژه ها: گردشگری سازمان جهانی گردشگری توریسم سبز درآمد ارزی گردشگری طبیعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۲۰ تعداد دانلود : ۳۲۱۴
امروزه صنعت گردشگری تغییرات اقتصادی و اجتماعی فراوانی در کشورهای مختلف جهان پدید آورده است و به همین دلیل مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. یکی از نکات مورد توجه محققان، اهمیت اقتصادی این صنعت در مقایسه با سایر صنایع می باشد. کشور ایران دارای امتیازات فراوانی در عرصه جهانگردی است...
۳.

رابطه بین دانشگاه و صنعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۹ تعداد دانلود : ۷۹۳
هر جامعه ای برای نیل به اهداف توسعه حقیقی و پایدار نیازمند تعامل و کنش مداوم و قانونمند سه نهاد علمی، سیاسی و فنی است که در قالب دانشگاه، دولت و صنعت شکل می گیرد. باتوجه به روابط ارگانیک این نهادها که یک سیستم واحد را تشکیل می دهند، نقص در هرکدام از اجزا، نقص در کل سیستم را بوجود خواهد آورد....
۴.

چگونه کیفیت خدمت بر مشتری به عنوان دارایی تمرکز می نماید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۲ تعداد دانلود : ۴۵۲
امروزه مشتریان نقش بسیار مهمی در موفقیت سازمان ها بر عهده دارند و نقش آنها به صورت اساسی و با سرعت، از حالت انفرادی و مصرف کننده غیرفعال، به بازیگرانی فعال در عرصه های تولید، ایجاد ارزش، توسعه دانش و رقابت در حال تغییر است....
۵.

پژوهش سازمانی مثبت

کلید واژه ها: دانش سازمانی انحراف مثبت پرهیزگاری سازمانی ترحم سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵۹ تعداد دانلود : ۷۸۹
پژوهش سازمانی مثبت، جنبشی نو در مطالعات سازمانی است که مسیر کاری ویژه ای را در سازمان ها و دانش اجتماعی ترسیم می کند. واژه مثبت بر پویایی در سازمان، که منجر به افزایش قدرت نیروی انسانی، جهش و تجدید ساختار سازمان، سرزندگی و پرورش اشخاص خاص می شود تمرکز دارد...
۹.

انتخاب و انتقال تکنولوژی مناسب در مسیر تجارب جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹۳ تعداد دانلود : ۹۷۵
اقتصاد جهانی تغییرات ساختاری اساسی کرده است. و این تغییرات هم ناشی از جهانی شدن اقتصاد و هم انقلاب اطلاعاتی و تکنولوژی ارتباطات است. مسلما حال به هزاره ای وارد شده ایم که این تکنولوژی قدرتمند را در دست داریم و به صورت اساسی در حال انتقال روشی هستیم که در تجارت و اقتصاد در سطح جهانی پی گرفته شود...
۱۰.

مدیریت بر مبنای فعالیت ACTIVITY BASE MANAGEMENT

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰۹ تعداد دانلود : ۲۳۹۶
بهبود مستمر عملیات فرایند دستیابی به محصولات بهتر و قیمت تمام شده ارزانتر در عملیات تولید و فروش است و به عنوان یک هدف راهبردی مقوله هایی از کنترل جامع کیفی، افزایش کارایی، ازدیاد اثربخشی، ارتقای بهره وری، کاهش هزینه و حذف اقلام معیوب از فرایند تولید را شامل می شود...
۱۱.

هوش هیجانی برای مدیران

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۳ تعداد دانلود : ۵۶۰
هوش هیجانی موضوعی است که در سعی تشریح و تفسیر جایگاه هیجانات و عواطف در توانمندیهای انسانی دارد. مدیران برخوردار از هوش هیجانی، رهبران موثر هستند که اهداف را با حداکثر بهره وری و با کسب رضایت، و تعهد کارکنان، محقق می سازند...
۱۳.

مدیریت تصمیمات ترفیع

مترجم:

کلید واژه ها: ارتقا شغلی سیستم های ارتقا تصمیمات ارتقا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۱ تعداد دانلود : ۴۶۰
ترفیع در سازمان ها برای شناخت و قدردانی از تلاش های کارکنان و مشارکت کارکنان در گروه به کار می رود و به معنای پیشرفت و جابجایی فرد به پست های بالاتر و پر مسئولیت تر و چالش برانگیزتر و دارای اختیارات بیشتر نسبت به شغل قبلی است و معمولا با اضافه پرداخت همراه است...
۱۴.

سناریونویسی ، پنجره ای به آینده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۸ تعداد دانلود : ۵۸۴
آیا سازمان شما هم در خصوص اتفاقات آینده نگران است و سعی می کند به هر طریق ممکن تصویری را از آینده برای خود بسازد?. آیا این سازمان کارشناسان و متخصصان زبده به منظور پیش بینی اینده را در اختیار دارد? در این مقاله یکی از ابزارهای پیش بینی آینده، یعنی سناریوسازی مورد بحث قرار می گیرد.
۱۵.

پشتیبانی تصمیم گیری چیست ؟

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴۴ تعداد دانلود : ۱۲۱۵
این مقاله تلاش می کند که معنی جمله ds را توضیح دهد. این کار را بر اساس تحقیقات پیمایشی از ds و از اسناد مربوط به www انجام شده است، این مقاله دیدگاه وسیعی از ds می دهد و ds را طبقه بندی کرده و نظم می دهد....