مدیریت

مدیریت

مدیریت 1385 شماره 115 و 116

مقالات

۲.

ابزارهای نوین پیگیری کالا و اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین

کلید واژه ها: مدیریت زنجیره تامین بارکد رفاید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۵ تعداد دانلود : ۵۶۲
هزینه های لجستیک ، تدارکات و ارتباط بین شرکتهای زنجیره تامین ، در حدود 6 تا 13 درصد کل هزینه های مدیریت زنجیره تامین را در بر می گیرد . این هزینه و مدیریت آن نه تنها برای تولید کننده ، بلکه برای خرده فروشان و مشتریان نیز حائز اهمیت است . چراکه قیمت تمام شده را کاهش خواهد داد (نیسترم : 2005:6) . در این میان هزینه های کنترل و پیگیری مواد در جریان زنجیره تامین ، جز مهمترین هزینه ها می باشند ...
۳.

نظریه واگرایی علم از صنعت در محدوده همگرایی

کلید واژه ها: دولت صنعت دانشگاه توسعه ملی نظریه واگرایی علم محدوده همگرایی دستاوردهای علمی و صنعتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۵ تعداد دانلود : ۵۷۲
شناخت واقعیت و گرفتن تجربه از عملکردها می تواند در تعیین مسیر جهت رسیدن به اهداف ، از نقش تعیین کننده ای برخوردار باشد . به راستی در ارتباط با توسعه ملی پس از سالها تلاش لازم می نماید به این سوال پاسخ داده شود که آیا موانع و مشکلات در مسیر توسعه ملی به درستی شناخته شده اند و از عملکرد به اصطلاح سه قطب مبنایی در این زمینه یعنی دولت ، دانشگاه و صنعت تاکنون چه تجاربی بدست آمده و اصولا تاثیرات این سه قطب در یکدیگر چگونه بوده و چه دستاوردهایی را در جهت نیل به اهداف به ارمغان آورده است ...
۴.

تئوری آشوب و مدیریت

کلید واژه ها: خودسازماندهی انشعاب تئوری آشوب جاذبه های غریب شکنه ها یا برخالها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۲۵ تعداد دانلود : ۲۶۴۱
در این تحقیق مفاهیم کلیدی تئوری آشوب به عنوان چارچوب عمومی مدیریت سیستمهای پیچیده و غیرخطی ، بررسی شده است . اصول قابلیت پیش بینی ، وابستگی حساس به شرایط اولیه ، انشعاب به عنوان آشفتگی یا شکست سیستم ، خود سازماندهی ، جاذبه های غریب و شکنه ها یا برخالها به عنوان اصول سازماندهی بحث شده اند ...
۵.

شناخت فرهنگ ملی و مدیریت فرهنگ سازمانی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵۱ تعداد دانلود : ۹۳۳
همچنان که افراد دارای باورها ، ارزشها و رفتارهای مشخصی هستند که شخصیت آنها را تعریف می کند سازمانها نیز دارای مفروضات و باورهای اساسی مشترکی هستندد که فرهنگ آنها را شکل می دهد . به عبارت دیگر فرهنگ سازمانی به منزله شخصیت سازمان بوده و زیربنای اساسی جهت تحول و تغییر تلقی می شود و مدیران باید رابطه آن را با فرهنگ ملی درک کرده و با بهره گیری از نقش استراتژیک آن در انسجام سازمانی بکوشند . ...
۶.

جایگاه یک محصول با استفاده از تکنیکerceptual Map

کلید واژه ها: جایگاه یابی نقشه ادراکی جایگاه محصول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۳ تعداد دانلود : ۶۸۳
موفقیت یک محصول عرضه شده در یک بازار هدف خاص ، به این مسئله بستگی دارد که یک نوع محصول چقدر خوب در بازار هدف جا بیفتد و یا به عبارتی چه مکان و جایگاهی را در بازار هدف به خود اختصاص دهد . می توان گفت که موضوع یا جایگاه محصول ، بیانگر نوع نگرش مصرف کننده درباره ویژگی های مهم یک محصول است . ذهن مصرف کننده ، با مجموعه ای از این نگرش ها و پنداشت ها ، درگیر است ، لذا برای سهولت در فرآیند خرید ، مصرف کننده ، اغلب محصولات را در ذهن خود طبقه بندی کرده و به هر کدام از آنها ، جایگاهی را اختصاص می دهد ...
۸.

مدیریت منابع انسانی شرکت های ژاپنی در زمان ورود به رقابت جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹۸ تعداد دانلود : ۱۲۷۴
شرکتهای ژاپنی تا دهه 1980 ، از طریق نظام مدیریت منابع انسانی کارمند مدار در محیط های کسب و کار مساعد و مطلوب به موفقیت های زیادی دست یافتند ، اما در طول دهه 1990 و در زمان رقابت شدید جهانی نظام های مدیریت منابع انسانی خود را تغییر داده و به صورت عملکرد مدار درآوردند . این اصلاحات و تغییرات به طور کامل موفقیت آمیز نبود . هدف این مقاله بررسی نظامهای مدیریت منابع انسانی شرکتهای ژاپنی و بحث در مورد نظام مدیریت استراتژیک منابع انسانی در محیط رقابتی شدید جهانی می باشد ...
۹.

نظام پیشنهادات و کارآفرینی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۲ تعداد دانلود : ۵۸۷
در این مقاله که به عبارتی نقطه طلاقی دو خط فکری نسبتا مشابه در ادبیات مدیریت می باشد ، مقوله کارآفرینی سازمانی و نظام پیشنهادات و ارتباطات متقابل آنها و تاثیر و تاثر آنها بر یکدیگر مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت . به نظر می رسد که این دو رویکرد از یک سرچشمه سیراب می شوند ، چراکه هر دو در جستجوی راهی برای شناسایی فرصتها و بهره گیری بهتر از منابع موجود با تاکید بر منابع انسانی می باشند ...