مدیریت

مدیریت

مدیریت 1385 شماره 107 و 108

مقالات

۱.

تلفیق ده نظام بهبود مدیریتی با رویکرد مدیریت تحول استراتژیک

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۱ تعداد دانلود : ۷۱۸
تعداد و نوع فعالیت های بهبود و بهسازی مدیریت که در دهه گذشته به طرق گوناگون به درون سازمان ها و شرکت های ایرانی راه یافته اند به طور فزاینده ای افزایش داشته است . چه بسیار شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی که پس از استقرار اولین نظام های (نظیر نظام مدیریت کیفیت بر پایه استانداردهای سری 9000 ) خود را در معرض هجوم بی امان نظام های مشابه دیدند که هر یک ادعاهای خیره کننده ای نظیر تولید ناب ، کیفیت فراگیر ، تولید بدون نقص ، مشارکت فراگیر ، تعالی سازمانی و افزایش بهره وری داشتند . ...
۲.

تاثیر فن آوری اطلاعات برصنعت بانکداری

کلید واژه ها: بانکداری الکترونیک فن آوری اطلاعات و ارتباطات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۷ تعداد دانلود : ۷۶۵
در این مقاله تاثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT ) بر صنعت بانکداری به عنوان یکی از زیر ساخت های مهم در توسعه سایر خدمات الکترونیکی مورد بررسی قرار می گیرد . همچنین سعی شده با توجه به ویژگی ها و مزایای بانکداری الکترونیکی به تشریح ضرورت گذر از بانکداری سنتی که بر پایه کاغذ بوده و دریافت الکترونیک منوط به حضور در محل شعبه می باشد پرداخته شود . در ادامه ضمن ارائه وضعیت بانکداری الکترونیک در ایران و سایر کشورها به زیر ساخت های لازم جهت پیاده سازی و تحقق آن اشاره شده است .
۳.

تمرکز بازار یا گسترش بازار

نویسنده:

کلید واژه ها: راهبرد توسعه بازار صادراتی تمرکز بازار گسترش (تنوع) بازار بین المللی سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵۹ تعداد دانلود : ۸۷۴
هر قدر که شرکت های بیشتری پا به عرصه بازارهای بین المللی می گذارند موضوع حیطه و دامنه مناسب فعالیت در بازارهای بین المللی از اهمیت بیشتری برخوردار می شود . به طور کلی دو راهبرد بدیل برای شرکت های بازرگانی که تلاش می کنند عملیات بازرگانی خود را در بازارهای خارجی مختلف توسعه دهند وجود دارد : تمرکز بازار و تنوع (گسترش) بازار . ...
۴.

نقش کارکنان در اثربخشی نظام ارزیابی عملکرد

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۱ تعداد دانلود : ۶۴۴
ارزیابی عملکرد در فرآیند مدیریت عملکرد به مدیران ، سرپرستان و کارکنان کمک می کند به صورت دائم از نقاط قوت و ضعف باز خورد دریافت و ساز و کارهای اصلاحی را به کار ببندند تا نقاط قوت تعالی یابد و نقاط ضعف نیز تبدیل به قوت شود . ...
۶.

تجارت الکترونیکی ، مدل ها و زیرساخت ها

نویسنده:

کلید واژه ها: اینترنت فن آوری اطلاعات تجارت الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۶ تعداد دانلود : ۶۰۷
جهانی شدن و تغییرات شتابان به خصوص در حوزه تکنولوژی دو خصیصه مهم عصر حاضر بوده که سازمان ها و کشورها را به چالش طلبیده اند و بدون شک چشم پوشی از این تحولات عقب ماندن سازمان یا کشورهای مورد نظر را در پی خواهد داشت . در این میان تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات که از آن به نام انقلاب اطلاعات نام برده می شود سهم بسیار عظیمی در توسعه و عقب ماندن کشورها و سازمان ها دارد و می رود تا همه جنبه های زندگی فردی و اجتماعی انسان ها را تحت پوشش خود قرار دهد . ...
۷.

تجارت الکترونیک راهی به سوی موفقیت

کلید واژه ها: تجارت الکترونیک بازار الکترونیک سازمان الکترونیکی فن آوری اینترنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۱
امروزه تجارت الکترونیکی (electronical commerce ) نقش عمده ای در اقتصاد جهان ایفا می کند . مادامی که فن آوری اطلاعات توسعه می یابد راه های جدید طراحی مجدد فراگرد تجاری بروز می کند . امروزه سازمان ها غالبا فن آوری اینترنت را با فراگردهای طراحی مجدد ترکیب می کنند به طریقی که به مزیت رقابتی آنها افزوده شود . ...
۱۰.

دام های فراروی مدیریت دانش سازمانی

نویسنده:

کلید واژه ها: مشتریان اهداف استراتژیک دانش سازمانی تسهیم دانش دام های دانش سازمانی عرضه کنندگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۴ تعداد دانلود : ۳۶۳
شرکت های بزرگ سال هاست که روی برنامه های مدیریت دانش سازمانی کار می کنند . بسیاری از سازمان ها نیز به صورت رسمی و غیر رسمی مدیریت دانش را برای ارتقا عملکرد و فرآیندهای سازمان و افزایش توان پاسخ گویی نسبت به درخواست های متعدد و فزاینده مشتریان و عرضه کنندگان به کار می گیرند . ...
۱۱.

اصول طراحی فرایندهای سیستم های اطلاعاتی

نویسنده:

کلید واژه ها: فرآیند طراحی فرآیند فرآیند کسب و کار فرآیند اطلاعاتی اصول طراحی فرآیند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳۰ تعداد دانلود : ۱۶۱۶
در این مقاله ضمن بیان مقدمه ای خلاصه و کوتاه درباره جایگاه مرحله طراحی فرآیندهای سیستم های اطلاعاتی در دوره حیات توسعه سیستم انواع فرآیندهای آن نیز از نظر می گذرد . در ادامه دو رویکرد کیفیت فراگیر و ساخت یافته برای طراحی فرآیندهای سیستم های اطلاعاتی مطرح می گردد که طی آن معیارهای نه گانه مدیریت کیفیت فراگیر در رویکرد کیفیت فراگیر و توالی ساخت یافته برای تبدیل سیستم موجود به سیستم مطلوب در رویکرد ساخت یافته مطرح می گردد . ...
۱۳.

آسیب شناسی سیستم های مدیریت حقوق و دستمزد

کلید واژه ها: حقوق مدیریت منابع انسانی دستمزد مدیریت حقوق و دستمزد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۴۵ تعداد دانلود : ۳۸۶۶
مدیریت منابع انسانی را شناسایی ، انتخاب ، استخدام ، تربیت و پرورش نیروی انسانی به منظور نیل به اهداف سازمان تعریف کرده اند . یکی از وظایف مدیریت منابع انسانی طراحی سیستم حقوق و دستمزد است . تعیین میزان حقوق و دستمزدی که سازمان به کارکنان خود بپردازد یکی از مهمترین جنبه های مدیریت منابع انسانی است . ...
۱۵.

شکست وجود ندارد

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۱
تنها نگاهی گذرا و اجمالی به قدرت بیکران و غیر قابل تصور انسان ما را بر آن می دارد تا به توانایی خارق العاده او به گونه ای دیگر بنگریم . بایستی همراه مباحثی چون هدف مندی ، پویایی ، تلاش و پر کاری را سر لوحه برنامه های منظم روزمره خود قرار داده و تمامی خاطرات و اتفاقات تلخ و ناکامی های گذشته را فراموش کرده و هر لحظه زندگی زیباتری را تجربه کنیم . ...