مدیریت

مدیریت

مدیریت 1384 شماره 105 و 106

مقالات

۳.

دانش آفرینی ، کلید طلایی نوآوری مداوم و رقابت پذیری پایدار

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت دانایی دانش آشکار نوآوری سازمانی دانش ضمنی ارزش آفرینی دانش آفرینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸۳ تعداد دانلود : ۸۵۷
مدیریت دانایی از الزامات اساسی فرآیند نوآوری در سازمان محسوب می‌شود . محرکهای استراتژیک مدیریت دانایی با عواملی همچون نحوه حفظ و توسعه سرمایه ذهنی سازمان ، چگونگی بهبود عملکرد و یادگیری سازمانی و ارتقاء سطح نوآوری مستمر در سازمان سر و کار دارد . ارزش آفرینی و ارزش افزایی برای مشتریان با استفاده از خاصیت اهرمی دانش و با مهمترین کارکرد مدیریت دانایی یعنی دانش آفرینی امکان پذیر خواهد بود . امروزه دانایی به عنوان منبعی استراتژیک ، غیر قابل تقلید ، غیرقابل جایگزین و از همه مهمتر ارزش آفرین (برای مشتریان) ابزاری را در جهت تولید محصولات و خدمات نوآورانه به منظور کسب و حفظ مزیت رقابتی پایدار در اختیار سازمانها قرار داده است...
۶.

مولفه های برنامه ریزی آموزشی در بنگاه های اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹۶ تعداد دانلود : ۹۲۷
برنامه‌ریزی آموزشی به عنوان دومین فرآیند از فرآیندهای آموزش در سازمانها ، نقش بسزایی در اجرای آموزش اثربخش دارد . مدیران آموزش در بنگاه‌های اقتصادی و سازمانها بدنبال این هستند که چگونه دوره‌های آموزشی مشخص شده در فرآیند اول (نیازسنجی آموزشی) را به نحو احسن به اجرا گذارند تا بیشترین بهره‌وری را از اجرای دوره‌های آموزشی کسب نمایند . برنامه ریزی آموزشی Training ، Educational کاملات متفاوت است . در این مقاله برنامه‌ریزی آموزشی و مؤلفه‌های آن از دیدگاه Training مورد بررسی قرار گرفته و سپس با دیدگاه استاندارد (ISO 10015) مقایسه می‌شود...
۷.

ارزیابی نیازهای آموزشی کارکنان

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸۹ تعداد دانلود : ۷۵۲
هم اکنون طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی گوناگون برای کارکنان در سازمانهای مختلف بسیار متداول است . اما نکته بسیار با اهمیت در این مورد ، ارزیابی دقیق از نیازهای واقعی کارکنان به آموزش است . چراکه در غیر این صورت سرمایه‌های سازمان صرف مواردی خواهد شد که هیچ تاثیری بر میزان تحقق اهداف و اثربخشی آن نخواهد شد . در این مقاله پس از بررسی متداول‌ترین رویکردهای ارزیابی نیازهای آموزشی سعی شد بر هماهنگی و انطباق اهداف برنامه‌های آموزشی کارکنان با اهداف و راهبردهای سازمان تاکید شود...
۸.

روش ها و الگوهای نیازسنجی در سازمان ها

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶۴ تعداد دانلود : ۲۰۰۲
در شرایط پیچیده و رو به تحول امروز تنها سازمانهایی می‌توانند به فعالیت‌های خود استمرار بخشند و بقا خود را تضمین نمایند که بتوانند خود را با تحولات و پدیده‌های پیچیده محیط هماهنگ ساخته متناسب با شرایط بیرونی سازمانها ، خود را متحول سازند . از جمله مهمترین وظایف مدیریت برای حفظ و بقا سازمان استفاده از سرمایه‌ها و استفاده مؤثر و بهینه از آنها می‌باشد . نیروی انسانی یکی از سرمایه‌های اصلی سازمانها و یک عامل استراتژیک برای آنها در مواجهه با تغییرات و تحولات می‌باشد . چراکه در سایه هوشیاری اوست که امکان مواجهه فعال و سازنده با دگرگونیهای محیط فراهم می‌گردد...
۹.

آموزش و نقش آن در توسعه منابع انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۲ تعداد دانلود : ۷۰۳
میزان توانایی سازمانها و شرکتها و مؤسسات آموزش در شناسایی و حفظ نیروی کار واجد شرایط می‌باشد ، یکی از عوامل مورد توجه در اتخاذ این توانایی پرورش و توسعه سرمایه انسانی در این مؤسسات است ، سرمایه و توسعه نیروی انسانی به توانایی‌ها و قابلیتهای سازنده و کارآمد افراد اشاره به این دارد توانایی‌ها و قابلیت‌ها شامل دانش ، مهارتها و تجربه می‌شود که دارای ارزش اقتصادی هستند . متغیرهای چندی در تعیین سرمایه انسانی یک کشور دخیلند و مهمترین عامل فرصتهای تحصیلی و آموزشی مهیا برای نیروی کاری در سازمانها است...
۱۰.

یادگیری کنشی و مزایای آن در سازمان

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۲ تعداد دانلود : ۳۸۴
یادگیری کنشی فرآیندی دوگانه است که شرکت‌کنندگان را با فرصتهای کاری ، مشکلات ، وظایف و پروژه‌های واقعی در زمینه‌ای که به طور خاصی یادگیری را هدف خود قرار داده ، درگیر می‌کند (وبستر (1) ، 2001) . در واقع فرآیندی است که طی آن گروه خاصی مسؤولیت توضیح و تفسیر مشکلات و فرصتهای تجاری واقعی را بر عهده دارند (فرایسن (2) به نقل از وبستر ، 2001) . این یادگیری زمانی استفاده می‌شود که مدیر یا شرکت با مشکلاتی پیچیده و جدید که هیچ راه‌حل استانداردی ندارد روبرو می‌شود ...
۱۱.

داده کاوی در بستر یادگیری الکترونیک

نویسنده:

کلید واژه ها: یادگیری الکترونیک داده‌های کاوی محتوای وب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۳ تعداد دانلود : ۷۱۰
علت این که داده‌ کاوی در سالهای اخیر حجم گسترده‌ای از توجهات را به خود جلب کرده است ، قابلیت دسترسی سریع و گسترده به حجم زیادی از داده‌ها و نیاز ضروری برای تبدیل این چنین‌ داده‌هایی به دانش و اطلاعات مفید است . این مقاله درصدد است تا داده کاوی را در محدوده یادگیری الکترونیک بررسی نماید . زیرا می‌توان با کاوش در محتوای وب و نیز کسب اطلاعات و نیازهای مطلوب و مناسب بازدیدکنندگان وب سایت ، در طراحی و اجرای دوره‌های یادگیری الکترونیکی مؤثر واقع شد و در نتیجه این امر موجب ارتقا بازدهی و یا اثربخشی یادگیری الکترونیک خواهد شد...
۱۲.

نظارت و ارزشیابی آموزشی و اهمیت آن در سازمان

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷۳ تعداد دانلود : ۹۹۳
فعالیتهای آموزشی هر کشور را می‌توان سرمایه گذاری یک نسل برای نسل دیگر دانست . هدف این سرمایه‌گذاری توسعه انسانی است . با توجه به گستردگی و پیچیدگی فعالیتهای آموزشی و لزوم اطلاع از نتایج عملکرد آنها ، ارزشیابی برنامه‌ها ، کارکنان و خدمات آنها می‌تواند نقش مؤثری در فراهم آوردن کیفیت آموزشی و در نتیجه بالا رفتن عملکرد افراد داشته باشد . اهداف ارزشیابی به طور عمده در جهت بهبود سازمان و بهبود و بهسازی فرد پیش بینی شده است و در موارد متعددی چون ارتقا ، انتقال ، تغییر پست و انتصاب مورد استفاده قرار می‌گیرد..
۱۳.

مدیریت ارزشیابی کیفیت در نظام های آموزشی

نویسنده:

کلید واژه ها: آموزش اثربخشی کیفیت شاخصهای ارزیابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۷ تعداد دانلود : ۸۱۲
در حال حاضر استمرار در کیفیت آموزش تبدیل به یکی از مسایل مهم واحدهای آموزشی به ویژه در سازمانهای صنعتی گردیده است . اغلب واحدهای آموزشی ، صرف نظر از حجم سازمانی ، نوع فعالیتها و ساختار مربوطه ، در هدفهای اعلام شده خود ادعا دارند که درصدد رسیدن به بهترین کیفیتی هستند که از آنان انتظار می‌رود ، اما چگونه حصول این کیفیت را کنترل می‌کنند ؟ و تا چه حد برای حفظ کیفیت ، موفق هستند ؟ این مقاله بر آن است که با رویکرد تحلیلی نشان دهد چگونه می‌توان با استفاده از شاخصهای مناسب کیفیت آموزش را در سطح بهینه کنترل و حفظ نمود ؟...
۱۷.

لزوم نشاط آفرینی در سازمان ها

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۷ تعداد دانلود : ۵۶۹
چه اندازه می‌توانیم شوخی را در محیط کار جدی بگیریم و با مسایل جدی با شوخی برخورد کنیم ؟ هنگامی که از معیارهای یک کارمند اثربخش سؤال می‌کنیم مدیران ارشد و مدیران روابط انسانی ، شوخ طبع بودن را از فاکتورهای یک کارمند مطلوب بر می‌شمارند . چرا شوخ طبعی به عنوان یک دارایی در سازمانها شناخته شده است ؟ شوخ طبعی ارتباطات را تسهیل می‌کند ، رابطه‌ها را مستحکم می‌کند ، استرس‌ را کاهش می‌دهد ، به انسان دیدگاه می‌دهد ، و توجه را بالا برده نشاط می‌بخشد...