مدیریت

مدیریت

مدیریت 1384 شماره 99 و 100

مقالات

۳.

چالش ها و راهکارهای فراروی دولت الکترونیک

نویسنده:

کلید واژه ها: پست الکترونیک تجارت الکترونیک دولت الکترونیک اطلاعات مردم فناوری ارتباطی ارتباط دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱۶ تعداد دانلود : ۹۹۵
یکی از ابعاد زندگی انسان ها در هر جامعه به ویژه در جوامع جدید نحوه رابطه آنها با دولت است . در این زمینه فناوری های ارتباطی می توانند نقش مهمی ایفا کنند . از مهمترین ویژگی های این فناوری می توان به کاهش هزینه خدمات ، استمرار ، دسترسی آسان ، نگهداری و مبادله داده های مختلف و ... اشاره کرد . هر چند استفاده و بهره برداری صحیح و مؤثر از این امکانات در جهت توسعه نظام اداری نیاز به تنظیم قوانین مدون و مدیریت منظم دارد ولی این واقعیت در متن ارتباط های بین دولت و مردم نهفته است ...
۴.

جایگاه اولویت گذاری در برنامه های تحقیقاتی مدیران سازمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۵ تعداد دانلود : ۳۳۶
هدف از انجام این مقاله برسی و اهمیت جایگاه اولویت گذاری در برنامه های تحقیقاتی از سوی مدیران سازمان است . نویسنده سعی نموده که ضمن بررسی چرایی اولویت گذاری تحقیق رهیافت و روش شناختی اولویت گذاری و اهمیت و هدف آن را مورد بررسی قرار دهد . در این مقاله برای انتخاب یک روش شناختی اولویت گذاری تحقیق شش معیار را مد نظر قرار می دهند که عبارتند از : ( شفافیت ، مشارکت ، سادگی ، منطق نظری ، استعداد و ظرفیت تمایز ، کاربرد ارزان ) همچنین اولویت بندی برنامه های تحقیقاتی در کشورهای در حال توسعه بدون اولیت گذاری رسمی صورت می پذیرد ...
۵.

چالش های فرهنگی تولید علم در خاورمیانه

کلید واژه ها: فرهنگ کامیابی جو سازمان های خلاق نوآوری خلاقیت توسعه علمی خرد گریزی و خرد پذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۹ تعداد دانلود : ۵۴۱
هر گونه توسعه در معنای واقعی خود نه فقط به برنامه ریزی جامعه پژوهشی ، آموزشی مناسب و همه جانبه اجتماعی ، فرهنگی نیاز دارد ، بلکه هر گونه توسعه جدی در هر کشوری به عزم ملی همگانی نیز نیازمند و مستلزم درک صحیح اقشار مختلف از توسعه و مشارکت و درگیری آنها در فرهنگ توسعه است و این عزم و اراده ملی که یک اثر اجتماعی و فرهنگی است الزاماَ‌ همان عزم سیاستگذاران و نخبگان اقتصادی و فنی نیست ، بلکه عزمی برای آن نوع توسعه ای است که در غالب فرهنگ جای گرفته و با آن ترکیب شده است و در شخصیت و رفتار جامعه منعکس می شود ...
۶.

تصمیم گیری گروهی در سازمان

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۷۹ تعداد دانلود : ۲۰۵۸
فرایند رسیدن به یک تصمیم مناسب بر اساس اطلاعات بدست آمده از افراد مختلف ، تصمیم گیری نامیده می شد . تصمیم گیری عامل اصلی عملکرد در یک سازمان است . زیرا عملکرد سازمانی مستلزم کنش بیش از یک فرد است . به دلیل اهمیت فرایند تصمیم گیری گروهی از مدل های تصمیم گیری در جهت برقراری یک توسعه سیستماتیک و مؤثر می توان استفاده کرد . به طور کلی ، چهار مدل تصمیم گیری وجود دارد که هر کدام دارای مزایا و معایبی هستند این چهار مدل عبارتند از مدل عقلایی ، مدل سیاسی ، مدل فرآیند و مدل سطل آشغال ( آشفته ) ( هرج و مرج )
۷.

کاوشی در مبانی فلسفی نظریه مدیریت کیفیت فراگیر

نویسنده:

کلید واژه ها: فلسفه معرفت شناسی هستی شناسی مدیریت کیفیت فراگیر ارزش شناسی ایده آلیسم و پارادایم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۴۵۲
در ابتدای قرن بیستم « فردریک تیلور » روش علمی خود را ارائه داد که هدف آن ، مؤثر کردن عملیات و دسترسی با بازده انبوه تر در تولید بود . «‌ تیلور » به پیروی از آدام اسمیت کارها را به وظایف کوچک تقسیم می کرد و بدین ترتیب سطح مهارت کارگران را در یک بخش افزایش می داد . با کار « تیلور » کیفیت سنتی که در هنر استادکاران و صنعتگران نهفته بود تغییر یافت و به دنبال آن بعد از جنگ جهانی اول ، پیروزی متفقین را ناشی از کیفیت خوب ابزارهای آنها تشخیص دادند که این موضوع باعث به وجود آمدن دیدگاه جدیدی نسبت به کیفیت شد ...