مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

فصلنامه مدیریت صنعتی 1388 شماره 8

مقالات

۲.

ارائه یک مدل انتخاب فروشنده سیستم های مخابراتی با رویکرد AHP

۳.

مطالعه روش توسعه خوشه صنعتی با رویکرد UNIDO در SME (مطالعه موردی تولید کنندگان قطعات خودرو استان آذربایجان شرقی)

کلید واژه ها: ماتریس سوات خوشه صنعتی بنگاههای کوچک و متوسط زنجیره ی ارزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۷ تعداد دانلود : ۴۶۶
۴.

بررسی و الگوسازی اثرگذاری پخش انواع موسیقی در ساعات مختلف کاری برای کارکنان در محیط های کار

کلید واژه ها: موسیقی محیط کار کارانه تم موسیقی زمان پخش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۴ تعداد دانلود : ۵۳۳
۵.

ارزیابی عملکرد سازمان با مدل روش امتیازی متوازن (BSC) (مطالعه موردی)

کلید واژه ها: استراتژی ارزیابی عملکرد نقشه استراتژی روش امتیازی متوازن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶۱ تعداد دانلود : ۱۶۰۱

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱