مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

فصلنامه مدیریت صنعتی 1388 شماره 8

مقالات

۲.

ارائه یک مدل انتخاب فروشنده سیستم های مخابراتی با رویکرد AHP

۳.

مطالعه روش توسعه خوشه صنعتی با رویکرد UNIDO در SME (مطالعه موردی تولید کنندگان قطعات خودرو استان آذربایجان شرقی)

کلید واژه ها: ماتریس سوات خوشه صنعتی بنگاههای کوچک و متوسط زنجیره ی ارزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۸ تعداد دانلود : ۴۷۹
۴.

بررسی و الگوسازی اثرگذاری پخش انواع موسیقی در ساعات مختلف کاری برای کارکنان در محیط های کار

کلید واژه ها: موسیقی محیط کار کارانه تم موسیقی زمان پخش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۴ تعداد دانلود : ۵۵۳
۵.

ارزیابی عملکرد سازمان با مدل روش امتیازی متوازن (BSC) (مطالعه موردی)

کلید واژه ها: استراتژی ارزیابی عملکرد نقشه استراتژی روش امتیازی متوازن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱۸ تعداد دانلود : ۱۶۲۶

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴