مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

فصلنامه مدیریت صنعتی 1386 شماره 3

مقالات

۱.

یک رویکرد ترکیبی فرا ابتکاری برای بهینه سازی مسائل چند پاسخی در چارچوب تابع مطلوبیت

۲.

ارایه یک مدل ریاضی برای یکپارچه سازی زمانبندی و حمل و نقل در زنجیره تامین چند کارخانه ای

۳.

فرآیند گزینش منظرهای متناسب و وزن دهی به آنها در ارزیابی عملکرد بنادر و پایانه های کانتینری به روش BSC ( مطالعه موردی : پایانه کانتینر بندر شهید رجایی )

کلید واژه ها: پایانه ی کانتینری BSC منظر(Perspective) وزن دهی(Weighting Process)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۶ تعداد دانلود : ۴۷۲
۴.

اندازه گیری میزان رضایت مشتریان نهایی شرکت پسته رفسنجان با روش AHP

۵.

بررسی کارایی شاخص RI در ارزیابی شرکت های عضو بورس در مقایسه با نسبت های ROI ، ROE ، P/B،P/E

۶.

بررسی رابطه بین معیارهای بهره وری و اطلاعات مالی ( نمونه ی موردی شرکت صنعت چوب شمال )

۷.

بررسی تأثیر (PDP) (قیمت - تنوع - مکان) بر میزان فروش و سهم بازار سیستم فروشگاههای بزرگ

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴