پاسدار اسلام

پاسدار اسلام

نشریه پاسدار اسلام 1387 شماره 8

مقالات

۱.

جستجوى وسیله براى تقرب به خدا

۳.

جوان در کلام امام صادق علیه السلام

۵.

امامان گواهان بر اعمال

۶.

انتظار سازنده

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۷
انتظار با چه تفسیرى مى تواند سازنده و تاثیرگذار در جامعه اسلامى باشد؟ در این نوشتار نویسنده به این پرسش پاسخ مى‏دهد و مفهوم انتظار را مرتبط با مجموعه کل دین مى داند و این که در عصر غیبت تکلیف مسلمانان همانند عصر حضور بلکه سنگین تر است و متقابلاً تفسیرهاى اشتباه از این مفهوم به همه مفاهیم دینى آسیب مى رساند و عرصه را براى سوء استفاده ها فراهم مى آورد.
۷.

سیماى درخشان امام على علیه السلام از منظر دیگران (2)

۱۰.

رشحاتى از کلمات حضرت رضا علیه السلام

۱۱.

نکته هایى اخلاقى از کلمات امام خمینى (ره) (2)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۸۱