اندیشه های نوین تربیتی

اندیشه های نوین تربیتی

اندیشه های نوین تربیتی 1386 شماره 1 و 2

مقالات

۱.

بررسی تاثیر آموزش تنش زدایی تدریجی در کاهش تمایل به فرار دختران نوجوان در معرض فرار

۲.

مقایسه سبک شناختی دانش آموزان راهنمایی عشایری و شهری در تعامل با ابعاد فرزندپروری والدین

۳.

بررسی رابطه ی سرسختی با هوش هیجانی و مقایسه ی آن در زنان و مردان دانش جوی شاغل دانشگاه های شهر تهران

کلید واژه ها: کنترل هوش هیجانی سر سختی شاغل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵۹ تعداد دانلود : ۱۱۲۲
۴.

بررسی نظرات دانشجویان دانشگاه های تهران نسبت به ملاک های ارزش یابی عملکرد اساتید

۵.

مقایسه ی راهبردهای انگیزش برای یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مدارس طرح آموزشی رشد و عادی

۶.

نقد و ارزیابی محتوای کتاب درسی دین و زندگی سال سوم دبیرستان

۷.

تحلیل الگوی توسعه ی دانش و شیوه ی به کارگیری آن در آموزش عالی و دانشگاه های ایران

کلید واژه ها: آموزش عالی توسعه دانش دانشگاههای ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۱ تعداد دانلود : ۶۷۱
۸.

بررسی تاثیر راهبردهای خودتنظیمی والدین و راه بردهای خودتنظیمی در یادگیری دانش آموزان بر عزت نفس دانش آموزان دختر دوره ی راهنمایی شهر تهران

۹.

الگوی مفهومی به کارگیری کارآمد و موثر فن آوری در آموزش و پرورش با روی کرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۷