فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۴۸ مورد از کل ۴۸ مورد.
۴۲.

اجراء و ارزیابی سیاست ها در سازمان های دولتی با بهره گیری از الگوی مدیریت متوازن سیاست ها(BSC) مطالعه موردی: دفتر تبلیغات اسلامی

کلید واژه ها: سازمان های دولتیمدل ارزیابی متوازنشکل گیریاجرا و ارزیابی سیاست ها

حوزه های تخصصی:
  1. مدیریت مدیریت استراتژیک اجرای استراتژی
  2. مدیریت مدیریت دولتی مالیه عمومی و خط مشی دولت
تعداد بازدید : ۱۰۵۱ تعداد دانلود : ۱۰۳۹
این نوشتار در گام نخست، ضمن معرفی مدل ارزیابی متوازن سیاست ها(BSC) با رویکردی کاربردی به توصیف قابلیت های ویژه این مدل در اجراء و ارزیابی سیاست ها در سازمان های دولتی می پردازد. در مرحله بعد با اتکاء به روش مطالعه موردی و با بهره گیری ازروش ترکیبی، مراحل مختلف و نتایج بکارگیری این مدل در یکی از سازمان های فرهنگی1 مورد بحث قرار خواهد گرفت.
۴۳.

استراتژی مالی مناسب برای مدیریت ریسک کل هنگام بروز رکود مالی

کلید واژه ها: استراتژی تعدیلاستراتژی مالیرکود مالیاستراتژی تضمین بقاء

حوزه های تخصصی:
  1. مدیریت مدیریت مالی – حسابداری مدیریت مالی
  2. مدیریت مدیریت استراتژیک اجرای استراتژی
تعداد بازدید : ۲۲۸۲ تعداد دانلود : ۲۱۷۷
در این مقاله انواع استراتژی های مالی تعریف و معرفی می شود. تمرکز این مقاله بر روی چگونگی مدیریت شرکت و اتخاذ استراتژی های مناسب هنگام رکود اقتصادی و ورود شرکت ها به مرحله اضطرار مالی و افزایش ریسک کل است. بدین منظور، شرایط رکود اقتصادی و اضطرار مالی توضیح داده می شود و استراتژی های مناسب در این مرحله بررسی می شود. سپس، استراتژی های مالی و واقعی برای اجتناب از ورود شرکت ها به مرحله اضطرار مالی ارائه می گردد. در پایان نکاتی در مورد استفاده از استراتژ ی های متفاوت مالی و واقعی بیان می شود.
۴۴.

بررسی مدل کارت امتیازی متوازن به عنوان مدلی برتر در ارزیابی استراتژی سازمان

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت استراتژیکارزیابی عملکردعملکردمدل ارزیابی متوازن ( BSC )

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۱ تعداد دانلود : ۸۸۱
این مقاله مدل ارزیابی متوازن را به عنوان یکی از بهترین مدل های مدیریت استراتژیک و ارزیابی استراتژی ها مورد بررسی قرار می دهد. در این مقاله مواردی چون، سیر تکامل مد bsc، چارچوب مدل، مراحل اجرای مدل و نتایج حاصل از اجرای مدل مورد بررسی قرار گرفته است. مدل ارزیابی متوازن bsc، یک سیستم مدیریت عملکرد استراتژیک برای کل سازمان می باشد....
۴۵.

تکنیک ها و مدل های ارزیابی استراتژی ها و نتایج آنها

کلید واژه ها: کنترلمدیریتاستراتژیبرنامه ریزی استراتژیککنترل استراتژیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸۸ تعداد دانلود : ۲۴۹۹
کنترل از جمله وظایف مدیران در سازمان ها به شمار می اید. بدون کنترل مشخص نخواهد شد که آیا برنامه ریزی های درون سازمان با موفقیت همراه بوده یا خیر. مهمترین برنامه ریزی سازمان که جامع ترین ان نیز به شمار می آید و نتایج مهم و سرنوشت سازی را برای سازمان به همراه دارد، برنامه ریزی استراتژیک آن سازمان است...
۴۷.

آسیب شناسی توان استراتژیک شرکت سایپا برای ورود به بازارهای جهانی: بررسی عوامل درون سازمانی

کلید واژه ها: توان استراتژیکفناوری و دانش فنیتوانایی کارکنانسیستم های اطلاعاتیتجربه بین المللیشرکت سایپا

حوزه های تخصصی:
  1. مدیریت مدیریت استراتژیک تدوین استراتژی
  2. مدیریت مدیریت استراتژیک اجرای استراتژی
تعداد بازدید : ۱۲۴۴ تعداد دانلود : ۱۲۲۶
عوامل متعدد درون سازمانی به عنوان ویژگی ها و شرایط یک شرکت برای افزایش توان استراتژیک آن برای ورود به بازارهای جهانی وجود دارد که از میان آن ها چهار عامل به عنوان عوامل درون سازمانی مؤثر بر توان استراتژیک صنعت خودرو برای ورود به بازارهای جهانی که در «الگوی استراتژیک ورود به بازار جهانی برای صنعت خودروی ایران» تایید شده، اهمیت بیشتری دارد. هدف این تحقیق آن است که با مقایسه و بررسی وضع کنونی و وضع مطلوب به آسیب شناسی درونی شرکت و ارائه راهکارهای کاربردی در ابعاد مختلف آن از جمله «فناوری و دانش فنی»، «تجربه بین المللی»، «توانایی کارکنان» و «سیستم های اطلاعاتی» شرکت پرداخته شود. به عبارت دیگر، تحقیق حاضر سعی دارد تا عوامل درون سازمانی مؤثر را در ورود شرکت خودروسازی سایپا به بازارهای جهانی شناسایی کند و میزان تاثیرگذاری آن را اندازه گیری نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان