فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
۴.

الحاق به مقاوله نامه‌های حقوق بنیادین کار (شماره‌های 87، 98، 138)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸۴
هرچند مقاوله نامه‌های بین المللی کار ، از لحاظ مراحل تصویب و تعهداتی که دولتهای عضو نسبت به آنها دارند . در وضع یکسانی قرار دارند ، اما اعتبار معنوی یک مقاوله نامه بر حسب موضوع آن می‌تواند با مقاوله نامه دیگر متفاوت باشد . بر همین پایه آن دسته از مقاوله نامه‌های بین المللی کار که به حقوق بنیادین انسان مربوط می‌شوند از اهمیت و اعتبار ویژه‌ای برخوردارند ، منظور این اسناد که گاه از آن به عنوان مقاوله‌نامه‌های مربوط به حقوق بشر هم یاد می‌شود مقاوله‌نامه‌هایی که به یکی از آزادی‌های اساسی مانند آزادی کار و یا منع تبعیض و یا آزادی سندیکایی مربوط می‌شوند...
۸.

حقوق بشر و سازمان بین المللی کار

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق بشرآیین های نظارتیاسناد بین المللی کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶۸ تعداد دانلود : ۲۱۹۳
این مقاله حقوق بشر را در فعالیت و کارکرد سازمان بین المللی کار و نقش این سازمان در ارتقای آن مورد بررسی قرار می دهد و بر آن عقیده است که حقوق بشر بخش مجزایی از فعالیتهای سازمان بین المللی کار را تشکیل نمی دهد ، بلکه در مرکز ماموریت این سازمان قرار می گیرد . در اثبات این ادعای مقاله مزبور به بررسی نقش مقاوله نامه ها و توصیه نامه های سازمان بین المللی کار در این زمینه پرداخته و در پایان ساز و کار نظارتی سازمان مزبور را ،‌ در جهت نظارت بر اجرای معیارهای وضع شده در اسناد بین المللی کار مورد توجه قرار می دهد .
۱۰.

کار و حقوق

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۴۵۸
در این مقاله به فرایند جهانی شدن و اقدام آگاهانه در حمایت از تغییرات اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی ، ارتقای فرصتها در جهت دستیابی به کار شایسته و مولد در شرایط آزادی ، برابری ، امنیت و کرامت انسانی و ... اشاره شده است .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان