محمدعلی کمالی نهاد

محمدعلی کمالی نهاد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

نقش شبکه های اجتماعی و سبک های هویت زنان در ناپایداری زندگی مشترک

تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۱۶
هدف کلی در مطالعه ی حاضر تعیین نقش اعتیاد به شبکه های اجتماعی و سبک های هویت در ناپایداری زندگی مشترک بین زنان شهرستان اراک است. جامعه آماری این مطالعه کلیه ی زنان متأهل این شهرستان هستند و جامعه ی آماری به صورت نامحدود فرض شد و تعداد 384 نمونه با روش نمونه گیری در دسترس در بهار 1398 انتخاب گردید و داده ها با استفاده از پرسش نامه های شاخص بی ثباتی ازدواج، مقیاس سبک های هویت، پرسش نامه اعتیاد به اینترنت از بین زنان متأهل حاضر در مکان های عمومی، ادارات، دانشگاه ها و کتابخانه ها به دست آمد. نتایج تحقیق نشان داد اعتیاد به شبکه های اجتماعی بیانگر این موضوع است که زنان به اینترنت و شبکه های اجتماعی وابستگی زیان آور دارند و این نکته ناپایداری در زندگی مشترک را افزایش می دهد و از بین سبک های هویت نیز، سبک هویت اطلاعاتی دارای بیش ترین و سبک هویت هنجاری دارای کم ترین شدت ارتباط با ناپایداری زندگی مشترک است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان