سعید رحیمی پور

سعید رحیمی پور

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

دریافت هایی نو درباره بیتی از حافظ بر اساس نظریه صورتگرایان روس

تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۱۷۶
شعر حافظ به سبب ویژگی های خاص ساختاری و تنیدگی منحصر به فرد واژگانی اش برای هر خواننده ای همیشه تازه و شاداب جلوه می کند؛ منشوری است که از هر طرف که خواننده به آن بنگرد به خواننده نگریسته و در یک کلام بازتاب همیشه بیدار تحولات روح آدمی است. آن چه برای حافظ بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد شاعری است، با تمام لوازم و امکانات و در نهایت دغدغه هایش. این نگرش به شعر در کنار تسلط مثال زدنی او به زیر و بم و فنون بلاغی، شعر او را گاهی تا حد اعجاز پیش می برد؛ گواه این مدعا نکته های نغزی است که بعد از قریب به هفتصد سال همچنان از شعر او حاصل می شود. در این میان آن گونه که شایسته ی نام حافظ است به مباحث زیبایی شناختی شعر او پرداخته نشده است. با توجه به نگرش ویژه ی فرمالیست های روسی به مقوله ی «شکل» در آثار ادبی و بررسی وجوه هنری یک اثر ادبی از این رهگذار و البته توجه خاص حافظ به شکل و ساختار خلق غزلیاتش، نویسنده ی این مقاله با روش تحلیل محتوایی بیت: «مرغ کم حوصله را گو غم خود خور که بر او رحم آن کس که نهد دام چه خواهد بودن» را با تکیه بر آرای صورت گرایان روسی بررسی کرده و این نتیجه به دست آمده که اگرچه از دیدگاه فرمالیسم ها «صورت» یک قطعه ی ادبی در کانون توجه قرار داد، اما توجه به ظرایف این شیوه در درک و انتقال مفهوم یک شعر می تواند کمک شایانی به خواننده داشته باشد
۲.

From Kafka’s Bureaucracy to Huxley’s Totalitarianism

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۳۸
Cross comparison of works of art and literature has stabilized itself as an outstaning field which has attracted many researchers. Intellectuals and their works have contributed to the revelation of current themes of the communities of their times. This paper has tried to detect the thematic commonalities of Franz Kafka’s the Metamorphosis and Aldous Huxley’s Brave New World regarding modern man’s obsessions. Based on the theoretical views and content analysis of the two works, the research reveals the illustration of the serial and linear world trend from bureaucracy as the initial offshoot of modernism to totalitarianism as a global movement which is detected in dystopian literary works as the commonality of the two writers. The two writers have deployed similar fiction elements, namely characterization and theme, to achieve these goals. On the line of their artistic endeavour, their reflection of such trends in the two selected works shed light of the clarification, manifestation, prognostication, and the possible eradication of these modern man’s obsessions.
۳.

بررسی نقش ادبیات انگلیسی در شکل گیری حقوق کودک با تمرکز بر روی آثار هارپر لی و چارلز دیکنز

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۱۳۰
پژوهش حاضر با هدف تحلیل رمان های انگلیسی زبان شامل: رمان کشتن پرنده مقدس هارپر لی و الیور تویست چارلز دیکنز وتأثیر آن ها بر حقوق کودک می باشد .در این مقاله از روش پژوهش تحلیلی-استنتاجی استفاده شده است. نخست، کودک و شرایط وی به عنوان یکی از کاراکترهای اصلی دو رمان ذکر شده مورد تحلیل قرار گرفت و سپس از قاب کنوانسیون حقوق کودک به شکل گیری کنوانسیون و تأثیر از چنین فعالیت های ادبی و تأثیر متقابل آن بر شرایط کودکان مورد استنتاج قرار گرفت. ضمن بررسی دیدگاه های هردو نویسنده از نظر شخصی و مکتبی، در حوزه ادبی دامنه تحقیق به دو عنصر رمان، یعنی شخصیت پردازی و فضا سازی محدود گردید. تحلیل ها نشان داد که در رمان هارپر لی، کودک راوی مشکلات بزرگسالان که خود نیز قربانی بالقوه آن شرایط در آینده است و در رمان الیور تویست،کودک و شرایط او تم اصلی و محوری رمان می باشد. چنین انتخاب زاویه بیان نشان می دهد که هر دو نویسنده دغدغه حقوق کودکان را به سهم خود در مجامع علمی و ادبی و فهم عامه تجلی و روشن کرده اند که نقش آن ها را در به حرکت در آوردن موج های اجتماعی و انسان دوستی و شکل گیری کنوانسیون حقوق کودک نشان می دهد.
۴.

بررسی تطبیقی اتوپیای اجتماعی در« تاتار خندان » غلامحسین ساعدی و «دنیای شجاع جدید »آلدکس هوکسلی از منظر تئوری آشوب

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۲۳۷
ادبیات تطبیقی با کنار هم قرار دادن افراد، افکارو آثار، بستری برای روشنفکری فراتر از مرزهای یک ادبیات فراهم کرده است. دراین تحقیق دو اثر معرفی شده از دو نویسنده ،در دو نقطه دور از هم از منظر شخصیت پردازی و فضا سازی به عنوان دونوع از مهمترین عناصر رمان با هم مقایسه می شوند تا وجوه اشتراک و تفاوت های این دو از نظر موضوع آرمانشهر حیاتی و جلوه نمایی آن معرفی شوند. ساعدی با انتخاب شخصیتی گریزان از زندگی پر قیل و قال شهری به فضای داستان یعنی روستای تاتار خندان نقل مکان می کند و قهرمان هوکسلی از دنیای مرفه ساختگی به زندگی پر از مشقت واقعی بر می گردد. هر دو از منظر آرمانشهر زندگی و حیات پراز رنج روحی و دغدغه ی زندگی، برای حصول آرمانشهر زندگی خود در فضای بستر سازی شده قهرمانان ،داستانی خلق میکنند تا از این طریق تسخیر تم مورد نظر برایشان میسر شود.معرفی جلوه های ذهنی، مکانی و فلسفه حیاتی این شخصیت ها و فضای فیزیکی تلاش آن ها در کشمکش درونی و بیرونی و تجلی آنها در این دو رمان و توجیه آنها از منظر تئوری آشوب هدف این تحقیق بوده تا مشترکات تم، تفکر حیاتی و نحوه تلاش این دو نویسنده در قالب ژانر رمان پیش رو گذاشته و فضای نویسندگی داستان نویسان شرقی و غربی در کنار هم مقایسه شود. تحقیق، اتوپیای اجتماعی مشترک دو نویسنده از منظر دوالمان معرفی شده را بر حول لولای تئوری آشوب تایید و نشان می دهد

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان