امین رحمانی

امین رحمانی

مدرک تحصیلی: دانشجوی کارشناسی ارشد پردازش زبان طبیعی دانشگاه شیراز

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

The Effect of Peer Performance, Future Competitive Performance, and Factors of Correlation with Peer Companies on Manipulation of Abnormal Real Operations(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۲۹۳
This study aimed to evaluate the effect of peer performance, future competitive performance and factors of correlation with peer companies on the manipulation of abnormal real operations. The research subjects included listed companies in Tehran Stock Exchange during 2013-2017. In total, 128 companies were selected as the statistical sample using systematic elimination approach. Peer performance, future competitive performance, and factors of correlation with peer companies were independent variables of the research, whereas the manipulation of abnormal real operations was the dependent variable. This was an applied research in terms of use and a correlational study regarding methodology. Data were collected using the library method, and explanatory notes, financial statements, and monthly journal of stock exchange were considered in the data section. Moreover, descrip-tive and inferential statistics were exploited to describe and summarize the col-lected data. Furthermore, data analysis was performed using variance heterogene-ity tests, F-Limer, Hausman, and Jarque and Bera tests, followed by the applica-tion of the multiple regression test for confirming or rejecting the research hy-potheses (Eviews Software). According to the results of the study, peer perform-ance, future competitive performance, and factors of correlation with peer compa-nies affected the manipulation of abnormal real operations.
۲.

مطالعه نقش حرم مطهر احمدبن موسی الکاظم شاه چراغ(ع) در بازارسازی صنعت گردشگری شیراز

تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۳۶۲
یکی از اصلی ترین مزایای صنعت توریسم، توسعه روابط فرهنگی-اجتماعی، محیطی و اقتصادی می باشد، که می تواند نقش بسزایی در رونق بازار گردشگری جامعه میزبان داشته باشد. همچنین موضوع سفر و جهانگردی در فرهنگ و تمدن اسلامی، با اندیشه و باور مسلمانان عجین گردیده است. از آنجاییکه شهر تاریخی و فرهنگی شیراز با عنوان سومین حرم اهل بیت علیهم السلام مزین گردیده است، به همین دلیل ضرورت دارد تا میزان تاثیر گذاری عوامل موثر داخلی و خارجی آستان مقدس حضرت احمد بن موسی الکاظم شاه چراغ علیه السلام در توسعه صنعت گردشگری شیراز مورد بررسی قرار گرفته و مفاهیم و ویژگی ها، اهداف و آثار آن را بیان نماییم. در این مطالعه، همچنین به شناسایی نقاط قوت و ضعف درونی، و نقاط فرصت و تهدید بیرونی، با تعیین برنامه ریزی استراتژیک مناسب در قالب مدل تحلیلSWOT می پردازیم. نتایج حاصل از پژوهش با کمک نرم افزر SPSS و با به کارگیری آزمون کرونباخ آلفا و طیف لیکرت انجام پذیرفت، پایایی پرسشنامه حاضر با کسب نمره 86/0 تعیین گردید. و حاکی از آن است که تمامی عوامل درونی و مولفه های محیطی رابطه مستقیم و معنادار جایگاه حرم مطهر با رونق صنعت گردشگری شیراز بر مبنای تحلیل استراتژیک بازار را نشان میدهد. و بالاخص نقاط قوت مورد بررسی از تاثیرگذاری بیشتری برخوردار می باشد

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان