محبوبه آذرزاده

محبوبه آذرزاده

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۲ مورد.
۲۸.

معماران معاصر یزد: رجوع به ارزش های سنتی جهت ایجاد الگوهای آموزش معماری؛ در گفتگویی با دکتر مسعودنبی میبدی

۳۱.

معماران معاصر یزد: اغنا شدن از نظر کمیت خود به خود سبب توجه به کیفیت می شود؛ در گفتگویی با مهندس محمدحسین مسعودی

۳۲.

معماران معاصر یزد: بحث بافت تاریخی و حفاظت آن موضوع دستگاه خاصی نیست!؛ در گفتگویی با دکتر کاظم مندگاری

۴۰.

معماران معاصر یزد: بافت تاریخی ارزشی است که باید قرن ها و قرن ها از آن یاد بگیریم؛ در گفتگویی با دکتر سید محمدحسین آیت اللهی

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان