قبسات

ماهیت امامت از دیدگاه علامه طباطبایی

نویسندگان: قاسم اخوان نبوی

کلید واژه ها: امامت ولایت ریاست زعامت ظاهر باطن

حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۷۵۰
دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

مسئله امامت درتاریخ اندیشه اسلامی و نیز رویکردهای مختلف به این موضوع پیشینه‌ای طولانی دارد. رویکرد علامه به این موضوع که به آیات قرآن، روایت‌ها و مبانی عقلی مستند است، بسیار مهم می‌نماید. بر اساس دیدگاه ایشان امامت عبارت است از ولایت برهدایت و رساندن مردم به سوی کمال و سعادت می‌باشد و ریاست و پیشوایی در امور دین و دنیا از شؤون آن است. در ادامه به بررسی مبانی و پیش فرض‌های رویکرد ایشان درباره این مسئله خواهیم پرداخت

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۶