مدیریت

رویکرد مدیریت کیفیت جامع در آموزش و پرورش

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

امروزه تنها سازمانهایی در عرصه رقابت از موقعیت مناسب برخوردارند که محور اصلی فعالیت خودشان را تامین خواسته مشتریان و ارضای نیازهای آنان با حداقل هزینه و حداکثر کیفیت قرار داده اند. ژاپنی ها اولین کشوری بودند که انقلاب کیفی را در دنیا رهبری کردند در دهه 1950 میلادی کالاهای ژاپنی در دنیا به رونوشت برابر اصل است مشهور بودند...