مدیریت بازرگانی

ارتباط موثر با بازار هدف

در کشور ما ، با وجود اینکه تبلیغات مذهبی از سابقه دیرینه ای برخوردار است، اما باید اذعان کرد که در گذشته های نه چندان دور، نگاه افراد به تبلیغات تجاری، مناسب نبوده، از آن به عنوان یکی از ابزارهای دنیای سرمایه داری یاد می کردند. اگر این موضوع، یکی از دلایل عدم پیشرفت مناسب صنعت تبلیغات خوانده شود، سخنی به گزاف گفته نشده است. به هر حال گذشت زمان، نیاز صنایع مختلف به تبلیغات را، روز به روز آشکارتر کرده و این امر باعث تغییر ذهنیت جامعه نسبت به تبلیغات شده است. در حال حاضر در جامعه ایران، تبلیغات یکی از نخستین و اساسی ترین ابزارهای رشد و توسعه صنایع به شمار می آید، به گونه ای که بارها مشاهده می شود که به هنگام ایجاد یک کسب و کار جدید، پیش از فراهم ساختن ملزومات سخت افزاری، برنامه های تبلیغاتی آن را تدوین می کنند.اخبار سرویس

پیوندهای سرویس